Zespół Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku
Ważna informacja! PDF Drukuj
  

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Miasto Rybnik na rok szkolny 2020/2021.

 

LP

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2.03.2020
godz. 8.00

20.03.2020
godz. 15.00

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej i oddziału mistrzostwa sportowego (w której obowiązują próby sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2.03.2020   godz. 8.00

13.03.2020   godz. 15.00

3.

Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe

16.03.2020 godz. 8.00

18.03.2020

godz. 15.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe

19.03.2020 godz. 10.00

5.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2.03.2020   godz. 8.00

24.03.2020   godz. 15.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

27.03.2020 godz. 10.00

7.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym

27.03.2020   godz. 10.00

3.04.2020  
godz. 15.00

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

7.04.2020 godz. 10.00

 

 
Dostęp do dziennika elektronicznego PDF Drukuj
  

Adres strony internetowej do e-dziennika:

uonetplus.vulcan.net.pl/rybnik

 
UWAGA PDF Drukuj
  

Wzór wniosku dla rodziców, którzy w własnym zakresie zapewniają dojazd dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej i chcieliby z tego tytułu zawrzeć umowę regulującą zwrot kosztów tego dojazdu.
Do ustalenia stawki za 1 przejazd będzie brana średnia cena paliwa z dnia 22.08.2019 r. jak w zał. pliku tj. LPG: 1,85 zł/litr, ON: 4,95 zł/litr, Pb95: 5,02 zł/litr.

Pobierz poniżej
 
ZAPRASZAMY PDF Drukuj
  


 
UWAŻAJCIE NA SIEBIE i do zobaczenia we wrześniu PDF Drukuj
  

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 180

Społeczność

ZS nr 5 na FB

Projekty Unijne

       
 Informacje