Rodzinny konkurs świąteczny "Ozdoba Bożonarodzeniowa" PDF Drukuj
  

CELE KONKURSU

  • wzbogacenie wiedzy na temat zwyczajów bożonarodzeniowych,
  • wzmacnianie więzi rodzinnych,
  • rozwijanie zdolności manualnych.
  • rozwijanie zdolności twórczych
  • kształtowanie wyobraźni,

REGULAMIN I WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W konkursie mogą wziąć udział sami uczniowie oraz dzieci wraz z rodzicami.

2. Technika wykonania ozdoby jest dowolna - wieńce, kartki, stroiki na stół, ozdoby świąteczne itp.

3. Prace należy składać w sali numer 9 lub świetlicy szkolnej do dnia 05.12.2018 r.

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest opatrzenie pracy metryczką. Metryczka powinna zawierać imię i nazwisko rodzica, imię i nazwisko dziecka oraz jego wiek i klasę.

5. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu.

6. Podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego będzie można dokonać zakupu prac konkursowych..

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

NAGRODY

Laureaci I, II, III miejsca otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem przez uczestnika konkursu wszystkich warunków regulaminu.