Plan pracy zespołu PDF Drukuj
  

PLAN PRACY ZESPOŁU SAMOKSZTAŁCENIOWEGO NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH

NA ROK SZKOLNY 2011/2012


  1. Podział zespołu na podzespoły przedmiotowe, ustalenie osób odpowiedzialnych za kontakty z przewodniczącą oraz wyznaczenie terminów zdawania sprawozdania z pracy podzespołów.
  2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami:

- przeprowadzenie lekcji kolezeńskiej (E.Jakubiak),

- udział w zebraniach zespołu.

  1. Wewnętrzny pomiar dydaktyczny:

- przeprowadzenie testów sprawdzających poziom wiedzy i umiejętności uczniów w pierwszych klasach szkoły średniej (odpowiedzialni nauczyciele: E. Jakubiak, E.Zając; termin: 09.2011),

- badanie wyników nauczania w klasach drugich szkoły średniej ( odpowiedzialni nauczyciele: E. Jakubiak, E.Klonowska; termin: 10.2011).

  1. Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego:

- prowadzenie dodatkowych zajęć powtórkowych w formie kółek pozalekcyjnych,

- przeprowadzenie próbnych egzaminów maturalnych.

  1. Analiza standardów wymagań egzaminacyjnych:

- przeprowadzenie analizy egzaminów maturalnych,

- wykorzystanie wyników analizy w planowaniu pracy.

  1. Organizacja imprez i uroczystości na terenie szkoły:

- przygotowanie oprawy liturgicznej na uroczystości religijne (odpowiedzialny nauczyciel: E. Brachmańska),

- Dzień Nauczyciela (odpowiedzialny nauczyciel: E. Zając),

- Dzień Jana Pawła II (odpowiedzialny nauczyciel: E.Brachmańska, termin: 22.10.2011),

- Dzień patrona szkoły (odpowiedzialni nauczyciele: G.Gedyk, E. Klonowska,

I. Gaszka - Kwoka, termin: 07.12.2011),

- audycje z okazji rocznic historycznych (odpowiedzialni nauczyciele: G.Gedyk, P. Pietrzak)

- program artystyczny na konkurs fryzjerski (odpowiedzialny nauczyciel: E. Klonowska, termin: 10.2011),

- Opłatek (odpowiedzialny nauczyciel:E.Brachmańska, termin: 12.2011),

- zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych (odpowiedzialny nauczyciel:

E. Jakubiak),

- zakończenie roku szkolnego dla klas najwyższych ZSZ (odpowiedzialny nauczyciel:

I. Draga),

- Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych (odpowiedzialni nauczyciele:

I. Gaszka - Kwoka, J.Sterko ? Doroń, I. Draga, termin: 10.2011).

  1. Organizacja konkursów szkolnych :

- wiedzy o patronie szkoły (odpowiedzialni nauczyciele: G.Gedyk, E. Klonowska,

I. Gaszka - Kwoka, termin: 07.12.2011),

- recytatorskiego (odpowiedzialny nauczyciel: E. Jakubiak, termin: 02.2012 ),

- gwary śląskiej (odpowiedzialny nauczyciel: I. Gaszka - Kwoka, termin: 03.2012 ),

- ortograficznego (odpowiedzialni nauczyciele: E. Jakubiak, T. Grodoń, termin: 11.2011 ),

- na recenzję filmową (odpowiedzialny nauczyciel: E . Klonowska, termin: II semestr),

- na pracę literacką (odpowiedzialny nauczyciel: E . Jakubiak, termin: 11.2011 ),

- etap szkolny konkursu biblijnego (odpowiedzialny nauczyciel: E.Brachmańska, termin: 12.2011).

  1. Udział w konkursach pozaszkolnych:

- Kinomaniak organizowany przez I LO w Rybniku (odpowiedzialny nauczyciel:

E. Klonowska),

- Międzyszkolny konkurs na recenzję filmową organizowany przez Pałac Młodzieży

w Katowicach(odpowiedzialny nauczyciel: E. Klonowska),

- udział w innych konkursach według biezących ofert.

  1. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, literackich, tematycznych itp.

10.  Praca z uczniem słabym :

- zajęcia wyrównawcze,

- stosowanie różnych metod aktywizujących na lekcjach,

- przyjazna atmosfera na zajęciach,

- konsultacje indywidualne dla uczniów,

- indywidualizacja zajęć podczas zajęć,

- współpraca z rodzicami i pedagogiem szkolnym,

- analiza opinii PPP,

- dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwosci uczniów.

11.  Organizowanie wycieczek edukacyjnych:

- udział w spektaklach teatralnych, pokazach filmowych,

- lekcje muzealne,

- lekcje teatralne,

- wyjazdy edukacyjne,

- udział w sesjach naukowych.

12.  Doskonalenie zawodowe nauczycieli:

- szkolenie w Radziejowicach Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza (E.Klonowska, 11.2011),

- warsztaty dla nauczycieli Ale kino w Poznaniu (E.Klonowska, 12.2011),

- udział w kursach, warsztatach i konferencjach metodycznych według bieżacych ofert

i potrzeb.

13.  Organizowanie wycieczek edukacyjnych:

- udział w spektaklach teatralnych, pokazach filmowych,

- lekcje muzealne,lekcje teatralne,

- wyjazdy edukacyjne.

14.  Inne działania zespołu:

- lekcje biblioteczne,

- udział w zajęciach Małej Akademii Filmowej (odpowiedzialni nauczyciele: E. Klonowska, E. Zając, T. Grodoń),

- II Rajd Papieski szlakiem Jana Pawła II (odpowiedzialny nauczyciel: E.Brachmańska, termin: I semestr),

- pielgrzymka maturzystów (odpowiedzialni nauczyciele: E.Brachmańska,termin:

I I semestr),

- prowadzenie kółka filmowego (odpowiedzialny nauczyciel: E. Klonowska).