Plan pracy PDF Drukuj
  

Plan pracy Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli Podstaw Przedsiębiorczości i Technologii Informacyjnej

Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane, Technikum,

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Rok szkolny 2011/2012

Dnia 31.08.2011 r. odbyło się spotkanie członków zespołu na którym został opracowany plan pracy zespołu. Nauczyciele Zespołu samokształceniowego przedmiotów Podstaw Przedsiębiorczości i Technologii Informacyjnej pracować będą w oparciu o program naprawczy uwzględniający:

 • kształcenie umiejętności związanych z przetwarzaniem danych liczbowych
 • kształcenie umiejętności identyfikowania i analizowania informacji dotyczących wymagań i uprawnień pracownika określonych w Kodeksie Pracy, umowie o pracę, np. prawo do urlopu, czas pracy, wynagrodzenie za pracę,
 • kształcenie umiejętności rozróżniania podstawowych pojęć i terminów z obszaru funkcjonowania gospodarki oraz prawa podatkowego np.: podatek dochodowy, podatek VAT, akcyza, PIT,
 • kształcenie umiejętności rozróżniana skutków wynikających z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, a w szczególności skutki rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, bez wypowiedzenia, niezgodne z prawem oraz opracowane według programów nauczania plany dydaktyczne. Plany dydaktyczne, dla uczniów z nauczaniem indywidualnym, zostały dostosowane do ich potrzeb.

Nauczyciele Zespołu uzgodnili również harmonogram prac w tym roku szkolnym:

 1. Nauczyciele Zespołu będą brali udział w konferencjach metodycznych, szkoleniach i warsztatach.
 2. W ramach projektu Nowoczesny Uczeń w Nowoczesnej Szkole nauczyciele naszego zespołu będą prowadzić zajęcia podstaw przedsiębiorczości:  ?Moja przedsiębiorczość? .
 3. Prowadzone będą zajęcia wyrównawcze z podstaw przedsiębiorczości dla klas zasadniczej szkoły zawodowej i technikum przystępujących do egzaminu zawodowego.
 4. W ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego ?Przekonujemy się do prywatyzacji? uczniowie naszej szkoły przystąpią do szkolnego etapu projektu poprzez rozwiązanie testu kwalifikacyjnego weryfikującego wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu prywatyzacji i podstaw ekonomii.
 5. Planujemy udział  uczniów w V edycji Olimpiady Przedsiębiorczości i Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
 6. Zorganizowany zostanie Dzień Przedsiębiorczości dla uczniów naszej szkoły.
 7. Zorganizowane zostaną spotkania uczniów z przedstawicielami instytucji finansowych oraz Urzędu Pracy i Młodzieżowego Biura Pracy.
 8. Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości wraz z uczniami będą uczestniczyć w programach realizowanych  w ramach działalności Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Fundacji Rynku Kapitałowego oraz Narodowego Banku Polskiego.
 9. Pomoc w przygotowaniu konkursów i imprez szkolnych.
 10. Rejestrowanie imprez szkolnych oraz redagowanie strony internetowej i gazetki szkolnej
 11. W drugim semestrze roku szkolnego 2011/2012 zostanie przeprowadzona przez Panią Krystynę Bugla lekcja koleżeńska z technologii informacyjnej.
 12. Nauczyciele zespołu przeprowadzą analizę wyników egzaminów zawodowych z podstaw przedsiębiorczości oraz opracują program naprawczy.
 13. Zostaną opracowane pytania na próbny egzamin zawodowy z podstaw przedsiębiorczości, oraz przeprowadzimy analizę próbnego egzaminu zawodowego.