OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ PDF Drukuj
  
Dnia 27 marca odbył się etap szkolny XVI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej zorganizowany przez Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana". 9 uczniów Naszej Szkoły odpowiadało na 45 pytań z Ks. Izajasza, Ewangelii wg św. Łukasza i Dziejów Apostolskich. Spośród nich wyłoniono 3 osoby, które uzyskując odpowiednią ilość punktów zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego konkursu. Laureatami okazali się: Sonia Kuczera, kl. I La, Kinga Oczko, kl. II Tb i Paweł Żyra, kl. III La. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a laureatom etapu szkolnego życzymy powodzenia i darów Ducha św. na dalszym etapie.