Uczniowie LO i LP z wizytą w Zakłazie Karnym w Raciborzu PDF Drukuj
  
W dniu 16.04.2012 r. 9 uczniów z klasy II LO (bezpieczeństwo publiczne) oraz 9 uczniów z klasy I LP (profil socjalny) wzięło udział w wizycie studyjnej w Zakładzie Karnym w Raciborzu. Była to już trzecia wizyta uczniów w tej placówce penitencjarnej.
Poprzednio uczniowie przywozili zebrane przez siebie książki dla biblioteki ZK. Tym razem zostali zaproszeni na zajęcia z profilaktyki uzależnień. W ich trakcie, w świetlicy ZK, gdzie zwykle odbywają się zajęcia kulturalno - oświatowe dla skazanych, uczniowie obejrzeli film przygotowany wspólnie przez wychowawcę ZK i osadzonych. Film wzbogacony był muzyką graną "na żywo". W czasie wizyty uczniowie mogli również zapoznać się z historią obiektu, zobaczyć więzienne cele, kaplicę, dowiedzieć się o zasadach i warunkach odbywania kary pozbawienia wolności, a także warunkach naboru i pracy w szeregach Służby Więziennej. Szczególne wrażenie na uczestnikach wizyty zrobiły procedury związane z momentem wejścia na teren ZK. Po zakończonej wizycie wszyscy uczestnicy byli zgodni, że było to bardzo silne przeżycie, na długo pozostające w pamięci. Na zakończenie uczniowie przekazali na rzecz ZK dwa komplety rakietek do tenisa stołowego.Opiekunami grupy byli: wychowawca klasy II LO - Piotr Pietrzak oraz pedagog szkolny Witold Labus, który wizytę zorganizował. Serdecznie dziękujemy osobom, które poświęciły nam czas na terenie ZK - panom: ppor. Tomaszowi Brzozowskiemu oraz mjr. Markowi Kwietniowi. Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem pana mjr. Marka Kulewicza - dyrektora ZK w Raciborzu za wydaną zgodę na przeprowadzenie tej wizyty.
 

Godziny pracy

Poniedziałek

10.00-15.00
Beata Olszewska


Wtorek

10.00-16.00
Beata Olszewska


Środa

12.00-15.00
Beata Olszewska


Czwartek

12.00-15.00
Beata Olszewska


Piątek:

9.00-14.00
Beata Olszewska