Plan pracy PDF Drukuj
  

Plan pracy samorządu szkolnego ? rok szkolny 2011/2012


Zadanie

Termin realizacji

1. Udział we mszy św. Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego.

01.09.2011

2. Udział w uroczystościach upamiętniających wybuch II wojny światowej oraz agresję ZSRR na Polskę .

01.11.2011

3. Wybory nowego składu samorządu szkolnego.

Październik 2011

4. Akcentowanie ważnych rocznic oraz świąt i dni okolicznościowych poprzez audycje radiowe, gazetki.

Cały rok

5. Udział w akcjach charytatywnych (np. Złotówka dla Stanisławowa).

Cały rok

6. Zorganizowanie konkursów szkolnych , np. konkurs świąteczny, wiedzy o Czechach.

Cały rok

7. Udział w akcjach typu Sprzątanie Świata

Cały rok

8. Współpraca z instytucjami szkolnymi (pedagog, pielęgniarka, biblioteka)

Cały rok

9. Współpraca z młodzieżową Radą Miasta.

Cały rok

10. Pomoc w organizacji akcji honorowego krwiodawstwa.

Cały rok

11. Systematyczna współpraca z samorządami klasowymi oraz dokumentowanie prac samorządu.

Cały rok