Projekty Unijne w trakcie realizacji


 1. "Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 5

szansą na europejskim rynku pracy" w ramach programu PO WER

rok szkolny 2017/2018


  1. Regulamin rekrutacji - tutaj
  2. Rekrutacja- tutaj
  3. Protokół komisji rekrutacyjnej - tutaj
  4. Wyniki rekrutacji- tutaj