Projekty Unijne w trakcie realizacji


 1. "Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 5

szansą na europejskim rynku pracy" w ramach programu PO WER

rok szkolny 2017/2018


  1. Regulamin rekrutacji - tutaj
  2. Rekrutacja- tutaj
  3. Protokół komisji rekrutacyjnej - tutaj
  4. Wyniki rekrutacji- tutaj2. "Zdobycie niezbędnych kompetencji do zorganizowania wymiany międzynarodowej dla uczniów gimnazjum i liceum jako sposób na rozwinięcie

oferty edukacyjnej przez nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku" w ramach programu PO WER

  

       1. Informacje ogólne - tutaj