Projekty Unijne w trakcie realizacji


 1. "Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 5

szansą na europejskim rynku pracy" w ramach programu PO WER

rok szkolny 2017/2018


  1. Regulamin rekrutacji - tutaj
  2. Harmonogram projektu - tutaj
  3. Harmonogram zajęć przygotowawczych - tutaj
  4. Formularz rekrutacyjny - pobierz2. "Zdobycie niezbędnych kompetencji do zorganizowania wymiany międzynarodowej dla uczniów gimnazjum i liceum jako sposób na rozwinięcie

oferty edukacyjnej przez nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku" w ramach programu PO WER

  

       1. Informacje ogólne - tutaj