Projekty Unijne w trakcie realizacji


"Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 5

szansą na europejskim rynku pracy" w ramach programu PO WER

rok szkolny 2017/2018


  1. Regulamin rekrutacji - tutaj
  2. Harmonogram projektu - tutaj
  3. Harmonogram zajęć przygotowawczych - tutaj
  4. Formularz rekrutacyjny - pobierz