Projekty Unijne - Zrealizowane


  1. Staże uczniów

  2. Staże nauczycieli


  3. Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole

     4. Szkoła partycypacji


     5. Staże zawodowe fryzjerów szansą na europejskich rynkach


     6. "Zdobycie niezbędnych kompetencji do zorganizowania wymiany międzynarodowej dla uczniów gimnazjum i liceum jako sposób na rozwinięcie oferty edukacyjnej przez nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku" w ramach programu PO WER . Więcej informacji na blogu -> tutaj