REGULAMIN KONKURSU PDF DrukujREGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

BIZNES BEZ TAJEMNIC 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 5 im. J. Rymera w Rybniku.
 2. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do poszerzania i utrwalania wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, propagowanie idei przedsiębiorczości wśród młodzieży oraz aktywnej postawy wobec życia.
 3. Konkurs organizowany jest w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.
 4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej oraz dla uczniów klas trzecich gimnazjum.
 5. W konkursie może wziąć udział maksymalnie pięciu uczniów z jednej klasy, którzy zostaną wytypowani przez zespół klasowy i wychowawcę.
 6. Uczniowie biorący udział w konkursie zaproszeni są na inaugurację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w dniu 12.11.2012 r.
 7. Konkurs ma formę pisemną. Uczestnik rozwiąże 15 zadań z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
 8. Wiadomości objęte konkursem zostaną przekazane uczniom przez prowadzących spotkania w poszczególnych klasach oraz na uroczystości otwarcia.
 9. Finał konkursu odbędzie się 16.11.2012 r. na czwartej lekcji, tj. o godz. 10.20 i będzie przeprowadzony  przez nauczyciela aktualnie uczącego daną klasę. Uczniowie odbywający lekcje wf  będą mogli rozwiązać zadania konkursowe na świetlicy szkolnej.
 10. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań konkursowych wynosi 30 minut.
 11. Zadania oceniane będą przez nauczycieli przedmiotów ekonomicznych i podstaw przedsiębiorczości.
 12. W konkursie wyłonieni zostaną laureaci - po trzy osoby w dwóch kategoriach: szkoła gimnazjalna i szkoła ponadgimnazjalna, którzy zdobędą w kolejności najwyższą liczbę punktów.
 13. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na najbliższym apelu szkolnym oraz podane na stronie internetowej szkoły.