Projekt matematyczny PDF Drukuj

PROJEKT MATEMATYCZNY

 

Jak mierzono czas?


 

Temat projektu:

JAK MIERZONO CZAS?

Cele ogólne  projektu edukacyjnego:

-       przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki,

-       zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów,

-       kształcenie umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania    i krytycznego analizowania informacji,

-       posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym popularno ? naukowych),

-       kształcenie umiejętności pracy w grupie.

Cele szczegółowe projektu edukacyjnego:

  1. A. Zapoznanie ze sposobami mierzenia czasu i rodzajami zegarów
  2. B. Umiejętność wykonania modelu zegara.
  3. C. Umiejętność obliczania czasu w różnych strefach

D. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji.

  1. E. Włączenie uczniów w obchody Światowego Dnia Liczby ?

Czas realizacji:

02.01.2013r. ? 14.03. 2013r.

Data rozpoczęcia : 02 stycznia   2013r.

Data zakończenia: 8  marca  2013r.

Data prezentacji: 14  marca  2013r.

Opiekun projektu: mgr inż. Maria Sierpińska

mgr Beata Musiolik

mgr Sabina Gajda

 

Szczegółowy przebieg projektu:

Zadanie 1

Historia zegara, czyli jak mierzono czas kiedyś, a jak dzisiaj?

( plakat, prezentacja multimedialna, album, makieta)

Odpowiedzialna:  mgr inż. Maria Sierpińska, mgr Beata Musiolik

Zadanie 2

Która u Ciebie godzina? ? czyli strefy czasowe na Ziemi

( plakat, prezentacja multimedialna, album)

Odpowiedzialna: mgr inż. Maria Sierpińska, mgr Sabina Gajda

Zadanie 3

Czas w przyrodzie:

- porównanie wieku człowieka i zwierząt

- zegar biologiczny

- jak określić wiek zwierząt?

( plakat, prezentacja multimedialna, album)

Odpowiedzialna: mgr inż. Maria Sierpińska, mgr Sabina Gajda

Zadanie 4

Prezentacja wykonanych  prac podczas podsumowania projektu.

Odpowiedzialna:  mgr inż. Maria Sierpińska, mgr Beata Musiolik