Projekt ekologiczny PDF Drukuj


PROJEKT EKOLOGICZNY


"Zdążyć przed zagładą"

  


Temat projektu:

"Zdążyć przed zagładą"- projekt ekologiczny


Cele ogólne  projektu edukacyjnego:

-       przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów,       zasad, teorii i praktyki,

-       zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów,

-       kształcenie umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznego analizowania informacji,

-       posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym popularno ? naukowych),

-       kształcenie umiejętności pracy w grupie.

Cele szczegółowe  projektu edukacyjnego:


 1. A. Włączenie uczniów w obchody Światowego Dnia Ziemi
 2. B. Planowanie i przeprowadzanie doświadczeń, rozróżnianie próby kontrolnej i badawczej, formułowanie wniosków
 3. C. Bezpieczne posługiwanie się sprzętem laboratoryjnym, podstawowymi odczynnikami chemicznymi, projektowanie i przeprowadzanie doświadczeń
 4. D. Poznanie globalnych i lokalnych problemów środowiska, poznanie przyczyn i analizowanie skutków min ocieplenia klimatu
 5. E. Proponowanie działań ograniczających zużycie wody, energii oraz wytwarzania odpadów
 6. F. Analizowanie procesu powstawania kwaśnych opadów, skutków ich działania, proponowanie sposobów ograniczenia ich powstawania
 7. G. Tworzenie i przedstawienie prezentacji z wykorzystaniem różnych elementów multimedialnych, graficznych, tekstowych, filmowych i dźwiękowych własnych i podbornych z innych źródeł
 8. Wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł, opracowywanie za pomocą komputera prezentacji multimedialnych


Czas realizacji:

3 stycznia ? 19 kwietnia  2013r.

Data rozpoczęcia : 3 stycznia 2013r.

Data zakończenia: 19 kwietnia  2013r.

Data prezentacji: 19 kwietnia  2013r.

Formy pracy: wystawa, przedstawienie, konkurs wiedzy, konkurs na prezentację , makietę, planszę dydaktyczną ( prace  w zespołach),

Realizatorzy:

mgr Sylwia Adamczyk

mgr Agnieszka Korbel - Bugdol

mgr Sabina GajdaSzczegółowy przebieg projektu:

Zadanie 1

Indywidualny konkurs na plakat/ planszę dydaktyczną dotyczącą zagrożeń w środowisku naturalnym związanych z działalnością człowieka jak również na temat ?Woda najcenniejszy dar dla życia na Ziemi?

Odpowiedzialna: mgr Sylwia Adamczyk , mgr Sabina Gajda

Zadanie 2

Międzyzespołowy konkurs na makietę dotyczącą alternatywnych źródeł energii

Odpowiedzialni: mgr Sylwia Adamczyk

Zadanie 4

Międzyzespołowy konkurs na prezentację  multimedialną dotyczącą:

 • Zagrożeń środowisku naturalnym związanych z działalnością człowieka
 • Alternatywnych źródeł energii i ich wykorzystania z uwzględnieniem zalet i wad

Odpowiedzialni: mgr Agnieszka Korbel- Bugdol, mgr Sylwia Adamczyk


Zadanie 5 (przedstawienie)

Udział uczniów i nauczycieli w podsumowaniu  -  przedstawienie dotyczące d

Dnia Ziemi.

Odpowiedzialni:  mgr Agnieszka Korbel- Bugdol, mgr Sylwia Adamczyk, mgr Sabina Gajda


Zadanie 6

Międzyklasowy  turniej wiedzy ekologicznej dla klas II i III.

Odpowiedzialna:  mgr Sylwia Adamczyk

Zadanie 7

Działania związane z rozpoznawaniem problemów związanych z odpadami wytwarzanymi w gospodarstwach domowych naszej dzielnicy

 • badanie składu ilościowego i jakościowego domowego kosza na śmieci;
 • sprawdzenie możliwości oddawania przeterminowanych leków ? na terenie Niedobczyc;

Odpowiedzialni:  mgr Sabina Gajda

Zadanie 8

Działania związane z zapoznaniem uczniów z zasadami zdrowego żywienia i próba wprowadzenia ich w życie

 • sporządzenie i analiza dziennego domowego jadłospisu. Opracowanie przykładowego jadłospisu dla swojej rodziny, uwzględniającego zasady zdrowego żywienia;
 • analiza porównawcza składu wybranych potraw domowych i kupionych w sklepie;
 • znaczenie pojęcia ?zdrowa żywność?, sposoby jej oznakowania, dostępność na rynku w naszej dzielnicy;

zaplanowanie i przygotowanie wspólnie z rodzicami potrawy na spotkanie podsumowujące pracę przy projekcie

Odpowiedzialni:  mgr Sabina Gajda, mgr Sylwia Adamczyk

Zadanie 9

Działania zawiązane z oszacowaniem zużycia energii elektrycznej w typowym gospodarstwie domowym oraz określeniem sposobów jej ograniczenia

 • określenie średniego miesięcznego zużycia energii elektrycznej;
 • wskazanie najbardziej energochłonnych urządzeń w naszych domach;

Odpowiedzialni:  mgr Sabina Gajda,