Projekt językowy PDF Drukuj

Języki obce nie tylko na poważnieTEMAT: Języki obce nie tylko na poważnie

 

 

CELE GŁÓWNE:

? podkreślenie potrzeby nauczania różnych języków i roli wielojęzyczności

w zjednoczonej Europie

? poprawienie świadomość istnienia i szacunku dla wszystkich języków,

? zwiększenie motywacji do ustawicznego kształcenia języków także w formach

pozaszkolnych,

? ukazanie bogactwa kultur i języków w Europie.

 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

rozbudzenie twórczej postawy wobec siebie i innych.

? integracja klas przygotowujących imprezę, szczególnie drugich klas.

 

 

CZAS REALIZACJI: 1miesiąc

 

 

DATA ROZPOCZĘCIA: 5 września  2012 roku

DATA ZAKOŃCZENIA: wrzesień 2012 roku

DATA PREZENTACJI: wrzesień 2012 roku

 

 

FORMY PRACY: drama, happening, audycja, konkurs Omnibus Europejski, gry i zabawy językowe

 

REALIZATORZY:

mgr Renata Socha

SZCZEGÓŁOWY PRZEBIEG PROJEKTU

OPIS ZADAŃ DO WYKONANIA:

 

Zadanie 1 (wprowadzenie do projektu)

Podanie przez radiowęzeł informacji na temat Europejskiego Dnia Języków Obcych.

Podział zadań pomiędzy uczniami, wybór aktorów do scenek ,przygotowanie dekoracji

Zadanie 2

 

Rozpowszechnienie pomiędzy uczniami tematyki konkursu

 

Cele konkursu:

Celem  zadania było rozbudzenie w uczniach większej motywacji do nauki języków obcych i wiedzy na temat krajów europejskich.

 

Adresaci konkursu:

uczniowie Gimnazjum nr 11

 

Zadanie 3 (prezentacja)

- dla uczniów wszystkich klas w trakcie apelu na świetlicy i konkursie

Odpowiedzialni:  mgr Renata Socha oraz uczniowie

Podsumowanie

Europejski Dzień Języków jest uroczystością, której przygotowanie i celebrowanie sprawiło uczniom wiele radości. Podczas tej imprezy uczniowie mogli przekonać się, że warto przykładać się do nauki języków obcych i poznawać kulturę obcych krajów. To wydarzenie pozwoliło zachęcić do nauki różnych języków europejskich. Tegoroczne obchody pokazały, iż młodzież i nauczyciele mają znakomite pomysły na ubarwienie życia szkoły i zachęcenie do wspólnej zabawy i nauki. Tegoroczne święto na pewno zapadło w pamięci uczniów i przyczyniło się do pogłębienia i rozwoju wiadomości językowych.

Mam nadzieję, że ta pozytywna motywacja otworzy naszą młodzież bardziej na Europę, w której znajomość języków obcych jest niezbędnym elementem. Dotyczy to już nie tylko dorosłych wyjeżdżających w poszukiwaniu pracy, ale także młodzież gimnazjalną, przed  którą otwierają się nowe perspektywy i możliwości. Uczynienie z naszych wychowanków obywateli Europy jest dużym wyzwaniem.