Projekt humanistyczny PDF Drukuj

PROJEKT

HUMANISTYCZNY

"Aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa".


Cel główny:

  • Przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk
  • Zdobywanie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów

Cele szczegółowe:

  • Czytanie ? umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów kultury, prowadzącą          do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa                   w życiu społeczeństwa.
  • Umiejętność komunikowania się w języku ojczystym zarówno w mowie jak i piśmie.
  • Umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno ? komunikacyjnymi.
  • Umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania                 i krytycznej analizy informacji.
  • Umiejętność pracy zespołowej.

2.  Typ projektu:

badawczy  - opracowany na podstawie literatury przedmiotu

3. Czas trwania projektu

Marzec 2012

4.Realizatorzy :

p. Bożena Paczuska

 

Grupy zadaniowe

  • I GRUPA ZADANIOWA ? EKSPERCI
  • II GRUPA ZADANIOWA ? TECHNICZNA
  • III GRUPA ZADANIOWA ? ARTYSTYCZNA

 

 

5. Harmonogram

1. I GRUPA ZADANIOWA EKSPERCI

Przygotowanie testu eliminacyjnego dla wszystkich uczniów klas trzecich.

2. I GRUPA ZADANIOWA ? EKSPERCI

Opracowanie pytań konkursowych do półfinału/ finału

3. II GRUPA ZADANIOWA ? TECHNICZNA

do zakończenia konkursu.

Informacje na stronę internetową/gablotka i uzupełnianie  na bieżąco.

4. I GRUPA ZADANIOWA ? EKSPERCI

Przygotowanie zestawów pytań półfinałowych/finałowych.

5. II GRUPA ZADANIOWA ? TECHNICZNA

Przygotowanie projektu   i wykonanie dwóch plakatów informujących                         o konkursie.

6. II GRUPA ZADANIOWA - TECHNICZNA

Odczytanie informacji o konkursie przez radiowęzeł.

7. I GRUPA ZADANIOWA ? EKSPERCI

Przeprowadzenie eliminacji.

8. I GRUPA ZADANIOWA ? EKSPERCI

Sprawdzenie testów i wybranie  osób z każdej klasy, które rozwiązały                         go najlepiej.

 

 

9. II GRUPA ZADANIOWA ? TECHNICZNA

Ogłoszenie przez radiowęzeł listy osób zakwalifikowanych   do półfinału.

10. II GRUPA ZADANIOWA ? TECHNICZNA

Wywieszenie na tablicy ogłoszeń listy osób  zakwalifikowanych   do półfinału.

11. II GRUPA ZADANIOWA ? TECHNICZNA

Sporządzenie zestawień wyników w Excel i zamieszczenie ich   w Internecie.

12. III GRUPA ZADANIOWA ? ARTYSTYCZNA

Przygotowanie zaproszeń na konkurs dla Dyrektora gości zaproszonych oraz ich wręczenie.

13. III GRUPA ZADANIOWA ? ARTYSTYCZNA

Opracowanie i wydrukowanie dyplomów laureatów.

14. III GRUPA ZADANIOWA ? ARTYSTYCZNA

Zaprojektowanie i wykonanie dekoracji sali na konkurs.

15. WSZYSTKIE GRUPY ZADANIOWE

Przeprowadzenia konkursu ? PÓŁFINAŁ/FINAŁ

16. II GRUPA ZADANIOWA ? TECHNICZNA

Zamieszczenie na stronie internetowej szkoły przygotowanego sprawozdania               z konkursu.

17. Podsumowanie działań uczniów i ocena