Projekt historyczny PDF Drukuj

PROJEKT HISTORYCZNY

DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI

WITAMY CIĘ POLSKO

Konkurs z okazji 90 rocznicy powrotu  Rybnika do

macierzy

 


Cel główny:


  • ?przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiedzy na temat okoliczności powrotu Rybnika do macierzy


  • ?zdobycie umiejętności wykorzystania posiadanej

wiedzy w praktyce.Cele szczegółowe :

  • ?podnosi poziom regionalnej wiedzy historycznej


  • ?rozwija refleksję historyczną, która pomoże mu zrozumieć procesy historyczne  które ukształtowały miasto Rybnik


  • ?potrafi dokonać analizy wydarzeń, które przyczyniły się do powrotu Rybnika w ramiona Rzeczypospolitej..

 

  • ?potrafi dokonać oceny zrywów narodowych


  • ?posługuje się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.


  • ?doskonali umiejętności wspólnego rozwiązywania problemów i twórczego działania w zespole;
Działy podstawy programowej

Sprawa polska w I wojnie światowej.


39.2 ocenia wysiłek zbrojny Polaków

39.3 wyjaśnia międzynarodowe uwarunkowania sprawy polskiej

 

2.Typ projektu:

badawczy3.Grupy zadaniowe:

A-Eksperci-  Franciszek Podleśny, Tomasz Biskup,Joanna Pawlak -Tracz

B-Informatorzy-  Franciszek Podleśny, Tomasz Biskup,Joanna Pawlak -Tracz

C-Kreatorzy-   Franciszek Podleśny, Tomasz Biskup,Joanna Pawlak -Tracz


4.Czas trwania: październik-listopad 2012 r.


Harmonogram


Lp

Zadania do realizacji

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

Uwagi

1

A.Grupa Zadaniowa Eksperci


Ustalenie zakresu i sposobu wyłonienia reprezentacji klas.X .2012

Tomasz  Biskup

Franciszek Podleśny

Joanna Pawlak-Tracz

Przekazać uczniom wiadomości

dotyczące zakresu materiału

2

A.Grupa Zadaniowa Eksperci

Opracowanie pytań na etapie eliminacyjnymX  .2012

Franciszek Podleśny

Tomasz Biskup

Joanna Pawlak-Tracz

Przygotowanie pytań konkursowych

3

B Grupa zadaniowa Informatorzy

Poszukiwanie w różnych źródłach pomocy naukowych niezbędnych do przeprowadzenia projektu.X  .2012

Franciszek Podleśny Tomasz Biskup

Joanna Pawlak-Tracz

Współpraca z innymi nauczycielami

4

B Grupa zadaniowa Informatorzy

Umieszczenie informacji na temat projektu w internecie i gablocieX  .2012

Franciszek Podleśny Tomasz Biskup

Joanna Pawlak-Tracz

Ogłoszenie informacji na temat projektu

5

A.Grupa Zadaniowa Eksperci


Przeprowadzenie eliminacji i sprawdzenie zadańX .2012

Franciszek Podleśny Tomasz Biskup

Joanna Pawlak-Tracz

Sprawne przeprowadzenie eliminacji

6

C.Grupa zadaniowa Kreatorzy


Przygotowanie dekoracji oraz oprawy multimedialnej
XI   .2012

Franciszek Podleśny Tomasz Biskup

Joanna Pawlak-Tracz

Zadbanie o  oprawę  projektu

7

C.Grupa zadaniowa Kreatorzy

Przygotowanie dyplomówXI    .2012

Franciszek Podleśny Tomasz Biskup

Joanna Pawlak-Tracz

Przygotowanie dyplomów uznaniowych dla zwycięzców

8

A.Grupa Zadaniowa Eksperci

Przeprowadzenie finału.XI    2012

Franciszek Podleśny Tomasz Biskup

Joanna Pawlak-Tracz

Sprawne przeprowadzenie finału

9

B Grupa zadaniowa Informatorzy

Ogłoszenie wynikówXI  .2012

Franciszek Podleśny Tomasz Biskup

Joanna Pawlak-Tracz

Podsumowanie konkursu