Niesiemy iskierkę miłości PDF Drukuj

NIESIEMY ISKIERKĘ MIŁOŚCITEMAT: Niesiemy iskierkę miłościCELE GŁÓWNE:

-       przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów,       zasad, teorii i praktyki,

-       zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów,

-       kształcenie umiejętności komunikowania się w języku ojczystym i językach obcych, zarówno w mowie, jak i piśmie,

-       umiejętność pracy zespołowej.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

-         pobudzenie uczniów do czynnego uczestnictwa w kultywowaniu tradycji
i obrzędów bożonarodzeniowych,

-        budowanie pozytywnego wizerunku Zespołu Szkól nr 5 w środowisku,

-        rozbudzenie twórczej postawy wobec siebie i innych.CZAS REALIZACJI: dwa miesiąceDATA ROZPOCZĘCIA: 26 listopada 2012 roku

DATA ZAKOŃCZENIA: grudzień 2012 roku

DATA PREZENTACJI: grudzień 2012 rokuFORMY PRACY: drama, happening, audycja, jasełka, wystawaREALIZATORZY:

mgr Magdalena Kralka

mgr Zdzisław Marszolik

mgr Bożena Paczuska

mgr Danuta Piecowska

mgr Renata Socha

mgr Danuta Sojka

mgr Wioleta Stronczek

SZCZEGÓŁOWY PRZEBIEG PROJEKTU

OPIS ZADAŃ DO WYKONANIA:

Zaplanowanie i podjęcie działań na rzecz społeczności szkolnej i środowiska lokalnego w myśl hasła: Chodzi o to, aby pozostawić dobrą pamięć o sobie, o gimnazjalistach, którzy przyszli, dawali radość, uśmiech, piosenkę, iskierkę miłości. Którzy pozostawili po sobie ciepłe, dobre wspomnienia

Zadanie 1 (wprowadzenie do projektu)

Nadanie audycji: ?Niesiemy iskierkę miłości? (26 listopada 2012 roku)

Odpowiedzialni: mgr Magdalena Kralka oraz członkowie Samorządu Uczniowskiego

Zadanie 2 (indywidualne):

- udział uczniów w konkursie: ?Anioły są wśród nas? (26.11.2012 r. ? 07.12.2012 r.)

Odpowiedzialni: mgr Danuta Sojka i mgr Magdalena Kralka

Cele konkursu:

  • zachęcenie miłośników pisania, malowania bądź fotografowania do prezentowania własnych umiejętności,
  • popularyzowanie twórczości artystycznej młodzieży,
  • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni.


Adresaci konkursu:

uczniowie Gimnazjum nr 11


Zasady uczestnictwa:

  • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: napisanie charakterystyki nawiązującego do tytułu konkursu (praca może mieć dowolną długość, ale musi być napisana w miarę czytelnie, najlepiej wydrukowana), wykonanie aniołka ? ozdoby świątecznej (technika dowolna) bądź zrobienie zdjęcia zatytułowanego ?Widziałem Anioła? (format 13x18).
  • Jeden autor może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy prace: literacką, plastyczną i fotograficzną ? pamiętajcie o podpisaniu swoich dzieł (imię i nazwisko, klasa, wiek).
  • Prace plastyczne i fotograficzne należy składać do 7 grudnia w gabinecie pani pedagog, a prace literackie należy dostarczyć pani Magdalenie Kralce do 5 grudnia 2012 roku.


Kryteria oceniania:

  • oryginalność,
  • walory artystyczne,
  • poprawność stylistyczna, językowa i ortograficzna (dotyczy prac literackich)


Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez  panią Magdalenę Kralkę i  Danutę Sojkę.


Zadanie 3 (na rzecz szkoły):

- przygotowanie i przekazanie świątecznych życzeń wraz z pastorałką przez
szkolny radiowęzeł
Odpowiedzialni: Samorząd Uczniowski i wychowawcy klas

Zadanie 4 (na rzecz społeczności lokalnej):

- utworzenie grupy kolędników, którzy z życzeniami od społeczności Zespołu Szkól nr 5 dotrą do najbliższych szkół, instytucji, parafii

Odpowiedzialni: mgr Zdzisław Marszolik ? czuwanie nad przygotowaniem przez uczniów
świątecznych kartek i życzeń

mgr Wioleta Stronczek i członkowie Samorządu Uczniowskiego ? przygotowanie strojów kolędników oraz oprawy muzycznej

mgr Zdzisław Marszolik ?  opieka nad grupą kolędników

Zadanie 5 (prezentacja)

- udział rodziców, nauczycieli i uczniów w przedstawieniu bożonarodzeniowym 

Odpowiedzialni: mgr Bożena Paczuska, mgr Danuta Piecowska oraz uczniowie koła teatralnego

Zadanie 6 (prezentacja)

- udział rodziców, nauczycieli i uczniów w jasełkach w języku angielskim

Odpowiedzialni:  mgr Renata Socha oraz uczniowie

Zadanie 7 (prezentacja)

- ogłoszenie wyników i prezentacja pokonkursowej wystawy prac plastycznych i fotograficznych ?Anioły są wśród nas?

Odpowiedzialna: mgr Danuta Sojka

Zadanie 8 (prezentacja)

- ogłoszenie wyników konkursu literackiego ?Anioły są wśród nas? oraz prezentacja nagrodzonych prac podczas szkolnej wigilii

Odpowiedzialna: mgr Magdalena Kralka