ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PDF Drukuj

INAUGURACJA ŚWIATOWEGO TYGODNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

12 listopada w naszej szkole odbyła się Inauguracja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Uroczystość miała miejsce na świetlicy szkolnej. Na tę okazję do naszej szkoły przybyli przedstawiciele różnych firm i instytucji z Rybnika i okolic. Spotkanie otworzyła Pani Dyrektor Dorota Wałach. Następnie głos zabrała Pani Bożena Romańska, która przybliżyła młodzieży czym jest Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, przedstawiła cele tego przedsięwzięcia oraz zapoznała z jego przebiegiem w naszej szkole. Nawiązała także do projektu "OTWARTA FIRMA -  BIZNES PRZY TABLICY".


Na spotkaniu głos zabrały również przedstawicielki Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku. Prelegentki omówiły tendencje na rynku pracy w Rybniku i powiecie rybnickim oraz formy wsparcia dla absolwentów i przedsiębiorców, które oferuje PUP w Rybniku. Na zakończenie głos zabrał przedstawiciel Stowarzyszenia Inicjatyw Młodzieży w Rybniku. Zapoznał on zebranych z działaniami jakie podejmuje stowarzyszenie na rzecz wspierania przedsiębiorczości młodych ludzi.

W tym dniu kameralne spotkania w klasach przeprowadzili przedstawiciele następujących firm: PieM Projekt -firma między innymi wykonuje reklamy małe i duże, prowadzi wypożyczalnię sprzętu elektronicznego, nagłośnieniowego, oświetleniowego, obsługuje różne imprezy tematyczne; Aquarius Group, firma zajmuje się produkcją telewizyjno- reklamową; Firma  DON PEDRO specjalizuje się  w usługach gastronomicznych; Młodzieżowe Biuro Pracy w Rybniku, które zajmuje się między innymi pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym dla młodzieży, Biuro Turystyczne przy Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym oddział w Rybniku; Firma AVON w Rybniku; Centrum Ogrodnicze w Rybniku ? projektowanie i zakładanie ogrodów; firma Aralia w Rybniku ? projektowanie i zakładanie ogrodów.

W następnych dniach odbywać się będą kolejne spotkania. W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości przewidziano ponad 50 różnych spotkań z przedstawicielami firm, instytucji finansowych i innych zajmujących się rynkiem pracy i zatrudnieniem.

Zapraszamy do aktywnego udziału w tych wydarzeniach.