V KONKURS WIEDZY O REPUBLICE CZESKIEJ Drukuj

18.04.2013r. w naszej szkole odbył się finał V Konkursu Wiedzy o Republice Czeskiej pod honorowym patronatem Ambasadora Republiki Czeskiej w Polsce Pana Jana Sechtera.
W konkursie uczestniczyło 39 uczestników z 10 szkół z Rybnika , Wodzisławia Śl. i Jastrzębia Zdrój.
Poza tym dostarczono 27 prac konkursowych promujących walory turystyczne województwa morawsko-śląskiego.


 Wyniki konkursu

Szkoły gimnazjalne 

  1. Martyna Witosz  -  Gimnazjum nr 4 w Rybniku
  2. Judyta Maciejczyk - Gimnazjum nr 4 w Rybniku
  3. Aleksandra Rojek -  Gimnazjum nr 13  w Rybniku

 Szkoły ponadgimnazjalne 

  1. Benjamin Kuchejda    I LO Wodzisław Śl.
  2. Kinga Oczko -            Zespół Szkół nr 5 w Rybniku
  3. Kamil Janeta -            I LO Wodzisław Śl.

 Konkurs na plakat 

  1. Patrycja Staniek  -  ZSE-U Rybnik
  2. Justyna Tobias   -   Zespół Szkół nr 5 Rybnik
  3. Michał Bartczak -  Technikum nr 5 Jastrzębie Zdrój. 

Gośćmi specjalnymi naszej imprezy byli przedstawiciele Urzędu Morawsko-Śląskiego w Ostrawie: 

 Pan Kuchař Vlastislav - vedoucí odboru kanceláře hejtmana

 Pani Pacutová Dagmar - referent vztahů k veřejnosti, kancelář hejtmana

 Pani Ševčíková Lucie - referent mezinárodních vztahů, kancelář hejtmana.

 Nasi goście byli jednocześnie głównymi fundatorami nagród, w tym wycieczki do Republiki Czeskiej dla wszystkich laureatów.

Na uwagę zasługuje również dynamiczna interpretacja  czeskiej piosenki wykonanej przez uczennice naszej szkoły pod przewodnictwem Pana Witolda Labusa.

 Organizatorzy również  dziękują sponsorom bez których konkurs ten nie mógłby się odbyć. Są to:

-         Urząd Morawsko-Śląski

-         Urząd Miasta Rybnika

-         Agencja CzechTourism

-         Wyd. Pascal

-         Wyd. Czarne

-         Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.