ANIOŁY SĄ WŚRÓD NAS PDF Drukuj

Uczniowie Zespołu Szkół nr 5!

 Chociaż święta Bożego Narodzenia rozpoczną się dopiero za 4 tygodnie, my, już dzisiaj, chcemy nieść iskierkę miłości kolegom, koleżankom, pracownikom szkoły, mieszkańcom Niedobczyc. Nie chcemy, aby pierwsza gwiazdka zaskoczyła nas niegotowych na spotkanie z Nowonarodzonym Jezusem, nieprzygotowanych, aby przeprosić tych, których kochamy. Nie chcemy, aby te święta minęły i pozostawiły kogokolwiek w przekonaniu, że i tym razem cud się nie dokonał.

My, mali, często upadający gimnazjaliści, w cuda wierzymy i dlatego już teraz, chcielibyśmy podarować innym trochę nieba? Chcielibyśmy, już dziś, wyruszyć do Betlejem i? pozwolić, by prowadziły nas Anioły, bo przecież one istnieją, są wśród nas, choć tak wielu ich nie zauważa.

I właśnie z myślą o tych, którzy jeszcze ich nie spotkali, ogłaszamy 4 edycję konkursu: "Anioły są wśród nas". Zapraszamy wszystkich, szczególnie tych małej wiary, aby wzięli do ręki pióro, pędzel bądź aparat fotograficzny i udowodnili innym, że Aniołowie istnieją, wystarczy tylko uważnie się rozejrzeć.


Jeśli zatem lubisz pisać, malować bądź fotografować, przeczytaj uważnie regulamin konkursu "Anioły są wśród nas" i zacznij szukać niebiańskich istot w swoim otoczeniu.

Członkowie Samorządu Uczniowskiego

Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku

REGULAMIN KONKURSU "ANIOŁY SĄ WŚRÓD NAS"


Cele konkursu:

  • zachęcenie miłośników pisania, malowania bądź fotografowania do prezentowania własnych umiejętności,
  • popularyzowanie twórczości artystycznej młodzieży,
  • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni.


Adresaci konkursu:

uczniowie Zespołu Szkół nr 5!


Zasady uczestnictwa:

  • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: napisanie charakterystyki przez uczniów klas 1. i 2. gimnazjum oraz rozprawki przez uczniów klas 3. gimnazjum i uczniów szkoły ponadgimnazjalnej nawiązujących do tytułu konkursu, wykonanie aniołka ? ozdoby świątecznej (technika dowolna) bądź zrobienie zdjęcia zatytułowanego ?Widziałem Anioła? (format 13x18).
  • Jeden autor może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy prace: literacką, plastyczną i fotograficzną ? pamiętajcie o podpisaniu swoich dzieł (imię i nazwisko, klasa, wiek).
  • Prace plastyczne i fotograficzne należy składać do 13 grudnia w gabinecie pani pedagog, a prace literackie należy dostarczyć pani Magdalenie Kralce do 6 grudnia 2013 roku.

Kryteria oceniania:

  • oryginalność,
  • walory artystyczne,
  • poprawność stylistyczna, językowa i ortograficzna (dotyczy prac literackich).


Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez panią Magdalenę Kralkę i Danutę Sojkę.

Ogłoszenie wyników i prezentacja nagrodzonych prac nastąpi 20 grudnia 2013 roku.


Powodzenia!


Napisz charakterystykę osoby z twojego najbliższego otoczenia, dowodząc,

że przypomina anioła.Treść

Poziom 4: uczeń: przedstawia postać, dobiera cechy ze względu na temat, omawia cechy, podsumowuje rozważania

Poziom 3: uczeń uwzględnia tylko trzy kryteria

Poziom 2: uczeń uwzględnia tylko dwa kryteria

Poziom 1: uczeń uwzględnia tylko jedno kryterium

Poziom 0 uczeń nie uwzględnia żadnego z wyżej wymienionych kryteriów

Segmentacja tekstu

Poziom 1: segmentacja konsekwentna (w pracy można wyróżnić wstęp, rozwinięcie i zakończenie)

Poziom 0: brak segmentacji

Styl

Poziom 1: styl konsekwentny i dostosowany do przyjętej formy wypowiedzi

Poziom 0: styl niekonsekwentny lub niedostosowany do przyjętej formy wypowiedzi

Język

Poziom 2: najwyżej 3 błędy językowe

Poziom 1: 4 błędy językowe

Poziom 0: ponad 4 błędy językowe

Ortografia

Poziom 1: najwyżej 2 błędy  (w przypadku dyslektyków: najwyżej 4 błędy)

Poziom 0: ponad 2 błędy (ponad 4 błędy)

Interpunkcja

Poziom 1: najwyżej 3 błędy (najwyżej 4 błędy)

Poziom 0: ponad 3 błędy (ponad 4 błędy)

DODATKOWE WALORY PRACY

Poziom 1: oryginalne i twórcze ujęcie tematu

Jeżeli praca ucznia jest krótsza (mniej niż 20 linijek), punkty przyznajemy tylko w kategorii Treść


Czy we współczesnych czasach łatwo być aniołem? (rozprawka)


Treść

Poziom 4: rozumowanie pełne (teza, argumentacja, wniosek), argumentacja wyczerpuje wymagania tematu, wszystkie argumenty trafne

Poziom 3: rozumowanie pełne (teza, argumentacja, wniosek), ale argumentacja nie wy­czerpuje wymagań tematu, lub argumentacja wyczerpuje wymagania tematu, ale niektóre argumenty są nietrafne

Poziom 2: rozumowanie niepełne (nie jest jasne, za czym lub przeciw czemu zdający ar­gumentuje), większość argumentów trafnych

Poziom 1: próba rozumowania (nie da się stwierdzić, za czym lub przeciw czemu zdający argumentuje)

Poziom 0: brak argumentacji lub praca nie na temat


Segmentacja tekstu

Poziom 1: segmentacja konsekwentna

Poziom 0: segmentacja przypadkowa, brak segmentacji


Styl

Poziom 1: styl konsekwentny i dostosowany do przyjętej formy wypowiedzi

Poziom 0: styl niekonsekwentny lub niedostosowany do przyjętej formy wypowiedzi


Język

Poziom 2: najwyżej 3 błędy językowe

Poziom 1: 4 błędy językowe

Poziom 0: ponad 4 błędy językowe


Ortografia

Poziom 1: najwyżej 2 błędy  (w przypadku dyslektyków: najwyżej 4 błędy)

Poziom 0: ponad 2 błędy   (ponad 4 błędy)


Interpunkcja

Poziom 1: najwyżej 3 błędy  (najwyżej 4 błędy)

Poziom 0: ponad 3 błędy (ponad 4 błędy)

DODATKOWE WALORY PRACY

Poziom 1: oryginalne i twórcze ujęcie tematu.


Jeżeli praca ucznia jest krótsza (mniej niż 24 linijki), punkty przyznajemy tylko w kategorii Treść.Powodzenia!