Podsumowanie projektu PDF Drukuj

"Mam zawód, mam pracę w regionie" -  podsumowanie projektu w naszej szkole

Przez dwa lata uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej w naszym zespole brali udział w projekcie systemowym, finansowanym z funduszy unijnych "Mam zawód mam pracę w regionie". W ramach projektu jego uczestnikom zaproponowane zostały  różne formy wsparcia, a były to: grupowe i indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego, szereg kursów zawodowych potwierdzonych uzyskaniem dyplomu, a wśród nich: florystyczny, wizażu, stylizacji paznokci,  cukierniczy, obsługi kas fiskalnych. Wielu uczniów odbyło również kurs na prawo jazdy kategorii B i przystąpiło do egzaminu państwowego. Inne formy wsparcia to: udział w wizytach studyjnych, które odbyły się między innymi w Akademii Fryzjerstwa Berendowicz-Kublin w Katowicach, udział w Targach Budownictwa i Architektury Krajobrazu w Katowicach, a także  tygodniowe staże w różnych zakładach pracy, zgodne z kierunkiem kształcenia danego ucznia. W ramach projektu szkoła została wyposażona w różne pomoce dydaktyczne do kształcenia zawodowego oraz w profesjonalną pracownię dla zawodu technik architektury krajobrazu. Przygotowując się do matury - uczniowie mogli korzystać z platformy e-learningowej. Były tam dostępne opracowane tematy, zadania  i zestawy testów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Uczniowie mogli także korzystać z porad indywidualnego konsultanta oraz przystąpić do egzaminów próbnych z wybranych przedmiotów. Wsparciem dla uczniów były też dodatkowe zajęcia z przedmiotów zawodowych, języka angielskiego, matematyki, informatyki i przedsiębiorczości.

Jak widać, realizacja programu obejmowała wiele różnorodnych działań, dzięki którym mogliście zdobyć szereg dodatkowych umiejętności i doświadczeń, co niewątpliwie poprawi wasz wizerunek na rynku pracy.