Plan pracy 2011/12 PDF Drukuj
  

Plan pracy Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli Przedmiotów Matematyczno - Przyrodniczych

Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Rok szkolny 2011/2012

 

Dnia 31.08.11r.  odbyło się spotkanie członków zespołu na którym został opracowany plan pracy zespołu. Nauczyciele Zespołu Samokształceniowego przedmiotów Matematyczno - Przyrodniczych pracować będą w oparciu o opracowane według programów nauczania plany dydaktyczne. Plany dydaktyczne, dla uczniów z nauczaniem indywidualnym, zostały dostosowane do ich potrzeb.

Nauczyciele Zespołu uzgodnili, że w miarę potrzeb będą się spotykać w I-szy wtorek miesiąca.

 1. Wewnętrzny pomiar dydaktyczny.

W klasach I LO, LP i Technikum w październiku zostanie przeprowadzony test diagnostyczny z matematyki. Wyniki testu mają pokazać poziom wiedzy matematycznej i umiejętności rachunkowe z jakimi uczniowie przyszli do szkoły.

Pod koniec roku szkolnego zostanie przeprowadzony drugi test. Wyniki obu testów zostaną porównane aby pokazać jakie efekty przyniosło nauka w klasie I-szej.

 2. Doskonalenie zawodowe.

Nauczyciele Zespołu będą brali udział w konferencjach metodycznych, szkoleniach i warsztatach.

3. Udział uczniów w konkursach i olimpiadach.

 Nauczyciele planują przygotowywać uczniów do konkursów:

"Mieszkam w województwie śląskim", "Konkurs wiedzy o gospodarce i turystyce", "Zapomniane zabytki" ( nauczyciele geografii).

Chemiczny konkurs drużynowy organizowany przez Pałac Młodzieży w Katowicach, ogólnopolski konkurs "Alchemik", konkurs chemiczny organizowany przez Politechnikę Śląską ( nauczyciel chemii ).

Konkurs matematyczny Kangur ( nauczyciele matematyki ).

Szkolny Konkurs Ekologiczny ( nauczyciel biologii ).

Nauczyciele będą przygotowywać uczniów do udziału w różnego rodzaju innych konkursach.

 4. Organizacja imprez i uroczystości na terenie szkoły.

 W szkole zostanie zorganizowany międzyszkolny konkurs wiedzy o Republice Czeskiej ( nauczyciele geografii i historii ).

W marcu zostanie zorganizowane Święto Liczby - ( nauczyciele matematyki ).

Zorganizowana zostanie w szkole akcja Sprzątanie Świata, prelekcja na temat zwalczania chorób nowotworowych, wycieczka do Nadleśnictwa Rybnik i Dzień Ziemi   ( nauczyciel biologii).

5. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

 Pani Joanna Węgrzyk w II-gim semestrze przeprowadzi lekcję koleżeńską.

 6. Analiza egzaminów zewnętrznych.

 Po otrzymaniu wyników matur z OKE Jaworze zostanie przeprowadzona ich analiza i napisany zostanie plan naprawczy.

7. Praca z uczniem słabym i uczniem zdolnym.

 W szkole będą prowadzone następujące zajęcia wyrównawcze:

- z matematyki dla klasy II La ( pani D. Bywalec ),

- z matematyki dla klasy I La i II Pa ( pani Joanna Holona),

- z matematyki dla uczniów klas technikum ( pani Joanna Bytner ),

- z chemii ( pani Joanna Węgrzyk ),

- z geografii ( pani Karmen Bugla-Dziadek ),

- z biologii ( pani Bożena Gałuszka ).

 Będą też prowadzone zajęcia przygotowujące do matury: z matematyki, chemii, geografii, biologii.

Prowadzone będzie kółko biologiczne na którym będzie realizowany program "Mam haka na raka".