14.03. Odbędzie się w naszej szkole święto liczby PI PDF Drukuj

"Święto liczby PI" 14.03.2011 r.(poniedziałek)

1.      10:20 sala nr 6 - rozpoczęcie, powitanie uczestników konkursu przez panią dyrektor.

2.      Prezentacja multimedialna.

3.      Przedstawienie zasad konkursu drużynowego.

4.      10:45 -11:15 konkurs drużynowy.

5.      Prezentacja scenek przygotowanych przez uczniów ? ocena scenek przez publiczność.

6.      Rozwiązywanie rebusów uczniowskich przez uczestników konkursu drużynowego.

7.      Ogłoszenie finalistów konkursu drużynowego.

8.      11:45 - 12:10 finał konkursu.

9.      12:20 - ogłoszenie wyników wszystkich konkursów, wręczenie nagród i zakończenie święta.
Regulamin konkursu drużynowego z matematyki


 1. W konkursie biorą udział wcześniej zgłoszone drużyny złożone z 2 zawodników.
 2. Zawodnicy odpowiadają na pytania ułożone w 3 kategoriach o różnych stopniach trudności ? 1p, 2p,3p. Na odpowiedzi w każdej kategorii jest 10 minut czasu.
 3. Odpowiedzi umieszczone na kartach odpowiedzi będą oceniane wg kryteriów : dobrze ? max liczba punktów w danej grupie, źle ? 0p.
 4. 3 drużyny, które uzyskają największą liczbę punktów przechodzą do finału.
 5. W finale każda drużyna w ciągu 5 minut wymyśla po jednym pytaniu dla pozostałych drużyn, a następnie w kolejności: od drużyny, która uzyskała największą liczbę punktów zawodnicy zadają sobie przygotowane pytania. Wygrywa zespół, który w finale uzyska najwięcej punktów. W przypadku równej ilości punktów wygrywa zespół, który zdobył większą liczbę punktów w eliminacjach. Jeżeli łączna liczba punktów będzie równa, każda z drużyn wybiera 1 zawodnika, zawodnicy odpowiadają na przemian na pytania zadawane przez jury do pierwszego błędu.Regulamin konkursu na scenkę


Uczniowie przedstawiają kilkuminutowe scenki ?Zastosowanie matematyki w życiu codziennym?, publiczność głosując wybiera najlepszą.Regulamin konkursu na rebus matematyczny

 1. Rebusy dostarczone są do nauczycieli matematyki do 10.03.
 2. Nauczyciele ocenią poprawność merytoryczną rebusów.
 3. Podczas święta uczestnicy konkursu drużynowego rozwiążą rebusy i przyznają punktację od 0 do 2 w trzech kategoriach:

- pomysłowość

- zrozumiałość

- estetyka wykonania

4. Wygrywa rebus, który otrzyma największą liczbę punktów, w przypadku równej liczby punktów ostateczną decyzję podejmuje jury.


Regulamin konkursu na plakat

 1. Plakaty dostarczone są do nauczycieli matematyki do 10.03.
 2. Nauczyciele ocenią poprawność merytoryczną plakatów, pomysłowość, oryginalność i estetykę wykonania.
 3. Jury w składzie: dyr D. Wałach, J. Holona, K. Pasterny, D. Bywalec i I. Gaszka?Kwoka wybiera zwycięską pracę.Wszystkie kwestie sporne podczas całej imprezy rozstrzyga jury w składzie:

J. Holona, K. Pasterny, D. Bywalec.