Technikum nr 5 PDF Drukuj
  

Wykaz podręczników i programów nauczania w ZS nr 5 w Rybniku w roku szkolnym

2016/2017

Technikum nr 5

Klasy: technik usług fryzjerskich, technik architektury krajobrazu, technik usług turystycznych, technik weterynarii

 

Przedmioty ogólnokształcące

 

Przedmiot

Klasy

Numer programu

Podręcznik, tytuł, autor, wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Religia

I Ta

 

 

 

?Moje miejsce w Kościele? pod red. Ks. J. Syseta i D. Jackowiak, wyd. Świety. Wojciech

podręcznik nie jest wymagany przez nauczyciela

AZ-41-01/10-PO-1/11

II Ta

 

Moje miejsce w Kościele? pod red. Ks. J. Syseta i D. Jackowiak, wyd. Świety. Wojciech

podręcznik nie jest wymagany przez nauczyciela

AZ-41-01/10-PO-1/11

III Ta

AZ-4-01/1

 

?Moje miejsce w świecie ? pod red. Ks. J. Szpeta i D. Jackowiak, wyd. Świety. Wojciech

podręcznik nie jest wymagany przez nauczyciela

 

IV Ta

BRAK PODRĘCZNIKA

 

Język polski

 

I TA

 

 

?Język polski? seria ?Odkrywamy na nowo? część 1 i 2

U. Jagiełło, R. Janicka- Szyszko, M. Steblecka- Jankowska,

wyd. OPERON

444/1/2012

444/2/2012

 

II Ta

 

?Język polski? seria ?Odkrywamy na nowo? część 3 i 2

U. Jagiełło, R. Janicka- Szyszko, M. Steblecka- Jankowska,

wyd. OPERON

 

III Ta,

 

 

?Język polski? seria ?Odkrywamy na nowo? część 4

U. Jagiełło, R. Janicka- Szyszko, M. Steblecka- Jankowska,

wyd. OPERON

 

IV Ta

DKOS 4015- 92/02

?Język polski? seria ?Odkrywamy na nowo? część 5

U. Jagiełło, R. Janicka- Szyszko, M. Steblecka- Jankowska,

wyd. OPERON

 

Wiedza o kulturze

I Ta

 

 

 

?Spotkania z kulturą? praca zbiorowa, wyd. Nowa Era

449/2012

Język angielski

I Ta

 

 

 

Matura Prime Time
Pre-intermediate + Career Paths
Virginia Evans, Jenny Dooley, wyd. Express Publishing

335/2/2011

II Ta

 

Matura Prime Time
Pre-intermediate i Intermediate + Career Paths
Virginia Evans, Jenny Dooley, wyd. Express Publishing

 

335/3/2011

III Ta

 

Matura Prime Time (dla zaawansowanych)
 Intermediate + Career Paths
Virginia Evans, Jenny Dooley, wyd. Express Publishing

+ Matura Repetytorium wyd. Express Publishing

 

IV Ta

DKOS-4015-230/02

Matura Repetytorium. Wyd. wyd. Express Publishing

 

357/2011

Język niemiecki

 

I Ta

 

 

?Genau!? Język niemiecki dla szkół ponadgimnazjalnych

Carla Tkadekečkova, Petr Tlusty

Wyd. LektorKlett

333/2/2011/z1

333/3/2012

II Ta

 

 

?Genau!2? Język niemiecki dla szkół ponadgimnazjalnych

Carla Tkadekečkova, Petr Tlusty

Wyd. LektorKlett

 

 

III Ta

 

 

?Genau!3? Język niemiecki dla szkół ponadgimnazjalnych

Carla Tkadekečkova, Petr Tlusty

Wyd. LektorKlett

 

IV Ta

 

?Direkt Neu? ?część 3; G. Motta, B. Ćwikowska

wyd. LektorKlett

Repetytorium maturalne

 

Historia

I Ta

 

?Po prostu historia? zakres podstawowy do liceum i technikum

R. Dolecki,  K. Gutowski, J. Smoleński, wyd. WSiP

558/2012

 

 

 

 

 

Historia i społeczeństwo

 

 

?Historia i społeczeństwo ? ojczysty panteon, ojczyste spory?

M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wydra

Wyd. WSiP

 

WOS

I Ta

 

 

 

?Po prostu WOS? ?zakres podstawowy dla liceum i technikum;

M. Grondas, J. Żmijski, wyd. WSiP

531/2012

Geografia

I Ta

 

 

 

 

?Oblicza geografii?
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych
Zakres podstawowy; R.  Uliszak, K. Wiedermann; wyd. Nowa Era

433/2012

Biologia

I Ta

 

 

 

Biologia na czasie
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych; E.Bonar, W.  Krzeszowiec- Jeleń, S.  Czachorowski
Zakres podstawowy; wyd. Nowa Era

450/2012

II TA

 

Biologia na czasie cz. 1 i 2 ? poziom rozszerzony

 

 

III Ta

 

 

 

Biologia na czasie cz. 2 i 3 ? poziom rozszerzony

 

 

Matematyka

I Ta

 

 

 

Prosto do matury 1.; M. Antek, K. Belka, P. Grabowski
Podręcznik do matematyki
 dla szkół ponadgimnazjalnych.
Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym

Wyd. Nowa Era

508/1/2012

 

II Ta

 

 

Prosto do matury 1,2.; M. Antek, K. Belka, P. Grabowski
Podręcznik do matematyki
 dla szkół ponadgimnazjalnych.
Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym

Wyd. Nowa Era

508/1/2012

III Ta

 

 

Prosto do matury.; M. Antek, K. Belka, P. Grabowski
Podręcznik do matematyki
 dla szkół ponadgimnazjalnych.
Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym

Wyd. Nowa Era

 

 

IV Ta

 

Prosto do matury 3.; M. Antek, K. Belka, P. Grabowski
Podręcznik do matematyki
 dla szkół ponadgimnazjalnych.
Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym

Wyd. Nowa Era

 

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

I Ta

 

 

Edukacja dla bezpieczeństwa M. Goniewicz, A. Nowak, Z. Smutek ; wyd. OPERON

411/2012

Fizyka

I Ta I Tb

 

 

 

Świat fizyki Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy pod red. M. Fijałkowskiej; wyd. ZamKor

394/11

Wychowanie fizyczne

I Ta, I Tb

 

 

-------------------------------------------

---------------

Informatyka

I Ta

 

 

 

Informatyka; A. Gawełek ; wyd. OPERON

452/2012

Chemia

 

 

I Ta,

 

 

 

To jest chemia Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych
Zakres podstawowy

: R.  Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod, wyd  Nowa Era

438/2012

 

 

 

 

Podstawy przedsiębiorczości

I Ta

 

Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych  seria: Ciekawi świata; wyd. OPERON

 

456/2012

 

 

 

 

Wychowanie do życia w rodzinie

I TA

 

Podręcznik nie jest wymagany

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmioty zawodowe dla technika usług fryzjerskich

 

Technologia fryzjerstwa

I Ta,

II TA

III TA

 

Nowoczesne fryzjerstwo, chemia, technologie, techniki;  Z. Szumirska, wyd. SUZI

Fryzjerstwo ? podstawy B. Feist. Wyd. WSiP

07/2005

 IV Ta

 

Nowoczesne fryzjerstwo, chemia, technologie, techniki, Z. Szumirska, wyd. SUZI

07/2005

Higiena

I Ta,

 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie fryzjer;  Z. Szumirska, wyd. SUZI

23/02

Materiały fryzjerskie

 

I Ta, 

II Ta

 

Nowoczesne fryzjerstwo-chemia, technologie, techniki, Z. Szumirska, wyd. SUZI

07/2005

 

III TA

 

 

Fryzjerstwo ? podstawy B. Feist. Wyd. WSiP

2011

Pracownia technologii fryzjerskich

I TA II Ta,

III TA

 

 

Brak podręcznika

 

Pracownia fryzjerstwa

IVTa

 

Brak podręcznika

 

Projektowanie  i stylizacja

III TA

 

 

Podręcznik nie jest wymagany

 

Stylizacja

 

IV Ta

 

 

Stylizacja. Podręcznik dla technikum i zasadniczej szkoły zawodowej:

Z. Szumirska, wyd SUZI

01/ 2004

Etyka zawodowa

 

III Ta

 

Podręcznik nie jest wymagany

------------------

Podstawy działalności gospodarczej

II TA-

 

Podręcznik nie jest wymagany

 

-------------------

Podstawy działalności gospodarczej

IV Ta

 

Przygotowanie działalności usługowej, K. Kielan, K. Pokora, wyd. WSiP

23/03

 

 

 

 

 

Przedmioty zawodowe dla technika architektury krajobrazu

 

Ochrona i kształtowanie krajobrazu

 

 

 

 

Eksploatacja maszyn, urządzeń i pojazdów

II TA

 

Podręcznik nie jest wymagany

5/94

Rośliny ozdobne

 

 

II TA,

 

Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu. Cz. I, cz.  II

 E. Gadomska, P. Sikorski, M. Wierzba, Cz. Wysocki, W. Smogorzewska ; wyd. HORTPRESS

23/2004, 15/2007

IV TA

 

Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu. Cz. I, cz.  II

 E. Gadomska, P. Sikorski, M. Wierzba, Cz. Wysocki, W. Smogorzewska ; wyd. HORTPRESS

23/2004, 15/2007

Urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu

II TA

 

Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni, cz. II

 K. Gadomski, wyd. HORTPRESS

B. Fortuna- Autoszkiewicz, E Gadomska ? cz. III

 

Urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu

IV TA

 

Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni, E. Gadomska, K. Gadomski, wyd. HORTPRESS

10/2005

Podstawy projektowania architektury krajobrazu

 

II TA,

 

Podstawy architektury krajobrazu cz.I, II ;  E. Gadomska, K. Gańko, M. Garczarczyk, K. Zinowiec-Cieplik; wyd.  HORPTRESS

24/2004, 18/2005

IV TA

 

Podstawy architektury krajobrazu; cz.III;  E. Gadomska, K. Gańko, M. Garczarczyk, K. Zinowiec-Cieplik; wyd.  HORPTRESS

24/2004, 18/2005

Prowadzenie działalności gospodarczej

IV TA

 

Przygotowanie działalności usługowej, K. Kielan, K. Pokora,

wyd. WSiP

23/03

Prowadzenie działalności gospodarczej

II TA

 

 

-------------------

 

 

 

Przedmioty zawodowe dla technika weterynarii

 

Informacja we wrześniu

Przedmiot
Klasy
Numer programu
Podręcznik, tytuł, autor, wydawnictwo
Numer dopuszczenia
 
I Ta, I Tb
 
 
 
?Moje miejsce w Kościele? pod red. Ks. J. Syseta i D. Jackowiak, wyd. Świety. Wojciech
podręcznik nie jest wymagany przez nauczyciela
AZ-41-01/10-PO-1/11
Religia
II Ta
AZ-4-01/1
 
Jestem świadkiem Chrystusa w świecie; Z. Marek, wyd. WAM Kraków
911/2003
III Ta, III Tb
Jestem świadkiem Chrystusa w rodzinie, Z. Marek, wyd. WAM Kraków
3900/2003/2004
IV Ta, IV Tb
Jestem świadkiem Chrystusa w rodzinie, Z.  Marek, wyd. WAM Kraków
3900/2003/2004
Język polski
 
 
 
 
 
?Język polski? seria ?Odkrywamy na nowo? część 1 i 2
U. Jagiełło, R. Janicka- Szyszko, M. Steblecka- Jankowska,
wyd. OPERON
444/1/2012
444/2/2012
 
II Ta
DKOS 4015-92/02
Język polski Między tekstami- podręcznik cz.II, klasa2, liceum i tech., S. Rosiek, J. Mackiewicz, Z. Majchrzak wyd.GWO
Cz II    50/03
CzIII 397/03
III Ta, III Tb
DKOS 4015- 92/02
Język polski Między tekstami- podręcznik  klasa3, liceum i tech., S. Rosiek, J. Mackiewicz, Z. Majchrzak wyd.GWO
Cz IV   85/05
 
IV Ta, IV Tb,
DKOS 4015- 92/02
Język polski Między tekstami- podręcznik  klasa3, liceum i tech., S. Rosiek, J. Mackiewicz, Z. Majchrzak wyd.GWO
Cz IV 85/05
Wiedza o kulturze
I Ta, I Tb
 
 
 
?Spotkania z kulturą? praca zbiorowa, wyd. Nowa Era
449/2012
Język angielski
I Ta, I Tb
 
 
 
Matura Prime Time
Pre-intermediate + Career Paths
Virginia Evans, Jenny Dooley, wyd. Express Publishing
335/2/2011
II Ta, II Tb
DKOS-4015-184/02
Enterprise 2 Beginner, V. Evans, wyd. Express Publishing
 
262/02
III Ta, III Tb
DKOS-4015-184/02
Enterprise 2 Beginner, V. Evans, wyd. Express Publishing
 
262/02
IV Ta, IV Tb,
DKOS-4015-230/02
Matura Repetytorium z tekstami wyd. Macmillian
 
169/06
Język niemiecki
 
I Ta, I Tb
 
 
 
?Direkt Neu? ?część 1b, 2a ; G. Motta, B. Ćwikowska
wyd. LektorKlett
333/2/2011/z1
333/3/2012
II Ta
DKOS-4015-71/02
?Direkt? ?część 2a, 2b ; G. Motta, B. Ćwikowska
wyd. LektorKlett.
 
3/07
88/07
III Ta, III Tb,
DKOS-4015-186/02
Themen aktuel 1,2 Hartmut Aufderstrasse wyd. Max Hueber Verlay
 
34/03
IV Ta, IV Tb
DKOS-4015-119/02
Matura podstawowa z języka niemieckiego. Podręcznik i repetytorium z testami. Wydanie uaktualnione.- wyd. Person Longman
264/2011/z1
Język francuski
I T- gr. międzyoddz.
 
 
 
Déj?- vu 1; G. Migdalska, C. Billard ? Woźniak, M Szczucka- Smagowicz ; wyd. PWN
420/1/2012
Historia
I Ta, I Tb
 
?Po prostu historia? zakres podstawowy do liceum i technikum
R. Dolecki,  K. Gutowski, J. Smoleński, wyd. WSiP
558/2012
II Ta
DKOS-5002-07/07
Historia 1 zakres podstawowy, J. Choińska-Mika, M. Tymowski, K. Zielińska wyd.WSiP
7/07
III Ta, III Tb
DKOS-5002-07/07
Historia 2 zakres podstawowy; J. Choińska-Mika, P. Szlanta, K. Zielińska, wyd. WSiP
1/08
IV Ta, IV Tb,
DKOS-5002-07/07
Historia 3 zakres podstawowy J. Choińska-Mika, P. Szlanta, K. Zielińska, wyd. WSiP
22/09/S
WOS
I Ta
 
 
 
?Po prostu WOS? ?zakres podstawowy dla liceum i technikum;
M. Grondas, J. Żmijski, wyd. WSiP
531/2012
WOS
II Ta,
III Ta
DKOS-5002-21/04
Wiedza o społeczeństwie. Kształcenie w zakresie podstawowym;
 J. Błuszkowski i inni, wyd. WSiP
129/04
Geografia
I Ta, I Tb
 
 
 
 
?Oblicza geografii?
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych
Zakres podstawowy; R.  Uliszak, K. Wiedermann; wyd. Nowa Era
433/2012
II Ta
DKOS-4015-78/02
 
 
System przyrodniczy Ziemi, W. Kosakowski, W. Kowalik, wyd. SOP
 
Człowiek gospodarzem przestrzeni geograficznej, T. Krynicka-Tarnacka, i inni, wyd. SOP
200/02
 
6/03
 
III Ta,
III Tb
DKOS-4015-78/02
Człowiek gospodarzem przestrzeni geograficznej, T. Krynicka-Tarnacka, i inni, wyd. SOP
 
Świat w fazie przemian, A. Stark, G Wnuk, A. Zimończyk, wyd. SOP
6/03
 
 
299/03
IV Ta, IV Tb
DKOS-4015-78/02
Świat i Polska - środowisko przyrodnicze- zakres rozszerzony;
 D Grudzińska, W Kowalik, T Krynicka-Tarnacka, wyd. SOP;
 
Świat i Polska - system społeczno- gospodarczy,  D. Grudzińska, T Krynicka-Tarnacka wyd. SOP
 
428/03
 
 
126/03
Biologia
I Ta
 
 
 
Biologia na czasie
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych; E.Bonar, W.  Krzeszowiec- Jeleń, S.  Czachorowski
Zakres podstawowy; wyd. Nowa Era
450/2012
II Ta
 
DKOS-4015-5/02
Biologia 2 zakres podstawowy, E. Halok, W. Lewiński, i inni wyd. OPERON
 
330/03
III Ta, III Tb
DKOS-4015-5/02
Biologia 2 zakres podstawowy, E. Halok, W. Lewiński, i inni
wyd. OPERON
 
330/03
IV Ta, IV Tb,
 
DKOS-4015-5/02
Biologia 2 zakres podstawowy; W. Lewiński, wyd. OPERON
 
330/03
Matematyka
I Ta
 
 
 
Prosto do matury 1.; M. Antek, K. Belka, P. Grabowski
Podręcznik do matematyki
 dla szkół ponadgimnazjalnych.
Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym
Wyd. Nowa Era
508/1/2012
II Ta
DKOS-5002-79/07
Matematyka 1, 2 W. Babiński, L. Chańko, P. Ponczek, wyd. Nowa Era
 
14/08
III Ta, III Tb
DKOS-5002-79/07
Matematyka z plusem2, 3, M. Dobrowolska, J. Karpiński, J. Lech, wyd. GWO
 
234/04
IV Ta, IV Tb,
 
Matematyka z plusem 3, M. Dobrowolska, J. Karpiński, J. Lech, wyd. GWO
 
234/04
Edukacja dla bezpieczeństwa
I Ta
 
 
 
Edukacja dla bezpieczeństwa M. Goniewicz, A. Nowak, Z. Smutek ; wyd. OPERON
411/2012
PO
II Ta, II Tb
 
DKOS-5002-97/03
Przysposobienie obronne, M. Goniewicz, A. Nowak, Z. Smutek ; wyd. OPERON
 
97/03
Fizyka
I Ta I Tb
 
 
 
Świat fizyki Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy pod red. M. Fijałkowskiej; wyd. ZamKor
394/11
II Ta,
 
DKOS-4015-126/02
Fizyka i astronomia 2, P. Walczak, G,F. Wojewoda wyd. Operon
136/03
III Ta, III Tb, IV Ta, IV Tb
DKOS-4015-126/02
Fizyka i astronomia 3, P. Walczak, G,F. Wojewoda wyd. Operon
66/04
Wychowanie fizyczne
I Ta, I Tb
 
 
-------------------------------------------
---------------
 
Wszystkie klasy technikum oprócz pierwszych
DKOS-4015-87/02
------------------------------------------
---------------
Informatyka
I Ta, I Tb
 
 
 
Informatyka; A. Gawełek ; wyd. OPERON
452/2012
Chemia
 
 
I Ta,
 
 
 
To jest chemia Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych
Zakres podstawowy
: R.  Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod, wyd  Nowa Era
438/2012
II Ta, II Tb
DKW-4015-43/01
Chemia 2 zakres podstawowy, S. Hejwowska , R. Marcinkowski, J. Staluszka, wyd. OPERON
108/11/S
 
III Ta, III Tb
DKW-4015-43/01
Chemia 2 zakres podstawowy, S. Hejwowska , R. Marcinkowski, J. Staluszka, wyd. OPERON
109/11/S
Podstawy przedsiębiorczości
I Ta
 
Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych  seria: Ciekawi świata; wyd. OPERON
 
456/2012
II Ta,
III Ta, IIITb, IV Ta, IV Tb
DKOS 5002-75/07
Czas na przedsiębiorczość, K. Garbacik,  M. Żmiejko wyd. PWN
 
212/02/75/07
Wychowanie do życia w rodzinie
I TA
 
Podręcznik nie jest wymagany
 
II Ta,
III Ta, III Tb, IV Ta, IV Tb,
DKW-4015-22/01
Podręcznik nie jest wymagany
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przedmioty zawodowe dla technika usług fryzjerskich
 
Technologia fryzjerstwa
I Ta,
 
 
 
Nowoczesne fryzjerstwo, chemia, technologie, techniki;  Z. Szumirska, wyd. SUZI
07/2005
II Ta, III Ta, IV Ta
514[02]/T,T-4,SP/MENiS/2004.06.07
Nowoczesne fryzjerstwo, chemia, technologie, techniki, Z. Szumirska, wyd. SUZI
07/2005
Higiena
I Ta,
 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie fryzjer;  Z. Szumirska, wyd. SUZI
23/02
Materiały fryzjerskie
 
I Ta, 
 
Nowoczesne fryzjerstwo-chemia, technologie, techniki, Z. Szumirska, wyd. SUZI
07/2005
II Ta
514[02]/T,T-4,SP/MENiS/2004.06.07
Nowoczesne fryzjerstwo-chemia, technologie, techniki, Z. Szumirska, wyd. SUZI
07/2005
Pracownia technologii fryzjerskich
I TA
 
Brak podręcznika
 
Pracownia fryzjerstwa
II Ta,
III Ta, IVTa
514[02]/T,T-4,SP/MENiS/2004.06.07
Brak podręcznika
-------------------
Stylizacja
 
II Ta, III Ta, IV Ta
 
514[02]/T,T-4,SP/MENiS/2004.06.07
Stylizacja. Podręcznik dla technikum i zasadniczej szkoły zawodowej:
Z. Szumirska, wyd SUZI
01/ 2004
Podstawy pedagogiki
 
 
III Ta, III Tb
514[02]/T,T-4,SP/MENiS/2004.06.07
T. Ornatowski  Praktyczna nauka zawodu, W. Okoń Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej; wyd ŻAK
------------------
Podstawy psychologii
IV Ta, IV Tb
514[02]/T,T-4,SP/MENiS/2004.06.07
 
Brak podręcznika
-------------------
Podstawy działalności usługowej
IV Ta
514[02]/T,T-4,SP/MENiS/2004.06.07
Przygotowanie działalności usługowej, K. Kielan, K. Pokora, wyd. WSiP
23/03
 
 
Przedmioty zawodowe dla technika technologii odzieży
 
Organizowanie procesów produkcyjnych
1/2 III Ta
2122/T-5,T-3, SP/MEN/1997.07.16
Krawiectwo. Technologia T. Tuman, wyd. WSiP
18/99
Podstawy projektowania odzieży
1/2 III Ta,
2122/T-5,T-3, SP/MEN/1997.07.16
Podstawy projektowania odzieży,
E. Fałkowska-Rękarek , wyd. WSiP
24/00
Pracownia materiałoznawstwa
1/2 IIITa
 
2122/T-5,T-3, SP/MEN/1997.07.16
Krawiectwo, materiałoznawstwo,
T Tuman, wyd. WSiP
 
10/99
Zajęcia praktyczne
 
1/2 III Ta
 
2122/T-5,T-3, SP/MEN/1997.07.16
Brak podręcznika
-------------------
Pracownia modelowania
1/2 III Ta
 
2122/T-5,T-3, SP/MEN/1997.07.16
Brak podręcznika
 
Pracownia wytwarzania modeli
1/2 III Ta
 
2122/T-5,T-3, SP/MEN/1997.07.16
Brak podręcznika
-------------------
 
Przedmioty zawodowe dla technika architektury krajobrazu
 
Ochrona i kształtowanie krajobrazu
I TA
 
Podstawy architektury krajobrazu cz.I, II;  E. Gadomska, K. Gańko, M. Garczarczyk, K. Zinowiec-Cieplik; wyd.  HORPTRESS
24/2004, 18/2005
II Ta, III Tb, IVTb
321[07]/T, TU, SP/MEN, 2007.02.08
Podstawy architektury krajobrazu; cz.I, II;  E. Gadomska, K. Gańko, M. Garczarczyk, K. Zinowiec-Cieplik; wyd.  HORPTRESS
24/2004, 18/2005
Eksploatacja maszyn, urządzeń i pojazdów
II TA
321[07]/T, TU, SP/MEN, 2007.02.08
Podstawy mechanizacji. Wiadomości ogólne, D. Kozłowska, wyd. HORTPRESS
5/94
Rośliny ozdobne
 
 
I TA
 
Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu. Cz. I, cz.  II
 E. Gadomska, P. Sikorski, M. Wierzba, Cz. Wysocki, W. Smogorzewska ; wyd. HORTPRESS
23/2004, 15/2007
II TA, III TB, IV TB
321[07]/T, TU, SP/MEN, 2007.02.08
Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu. Cz. I, cz.  II
 E. Gadomska, P. Sikorski, M. Wierzba, Cz. Wysocki, W. Smogorzewska ; wyd. HORTPRESS
23/2004, 15/2007
Urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu
II TA, III TB, IV TB
321[07]/T, TU, SP/MEN, 2007.02.08
Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni, cz. I, E. Gadomska, K. Gadomski, wyd. HORTPRESS
10/2005
Podstawy projektowania architektury krajobrazu
 
I TA
 
Podstawy architektury krajobrazu cz.I, ;  E. Gadomska, K. Gańko, M. Garczarczyk, K. Zinowiec-Cieplik; wyd.  HORPTRESS
24/2004, 18/2005
II TA, III TB, IV TB
321[07]/T, TU, SP/MEN, 2007.02.08
Podstawy architektury krajobrazu; cz.III;  E. Gadomska, K. Gańko, M. Garczarczyk, K. Zinowiec-Cieplik; wyd.  HORPTRESS
24/2004, 18/2005
Prowadzenie działalności gospodarczej
II TA, III TB, IV TB
321[07]/T, TU, SP/MEN, 2007.02.08
Przygotowanie działalności usługowej, K. Kielan, K. Pokora,
wyd. WSiP
23/03
Zajęcia praktyczne
I TA, II TA, III TB, IV TB
321[07]/T, TU, SP/MEN, 2007.02.08
------------------------------------------
-------------------
 
Przedmioty zawodowe - technik obsługi turystycznej
 
Podstawy turystyki
I TA
 
Podstawy turystyki: Barbara Steblik-Wlaźlak, Barbara Cymańska-
wyd. REA
 
III TB
321(07)/T, TU, SP/ MEN/2007.02.08
Organizacja turystyki H. Borne, A. Doliński, wyd. WSiP
 
-------------------
Organizacja imprez turystycznych
I TA
 
 
Obsługa ruchu turystycznego cz. I Maria Peć, Iwona Michniewicz; wyd. REA
 
Obsługa ruchu turystycznego
III TB
321(07)/T, TU, SP/ MEN/2007.02.08
Obsługa ruchu turystycznego Z. Kruczek, wyd. Proksenia Kraków 2006
-------------------
Geografia turystyczna
I TA
 
Geografia turystyczna cz.I  B. Steblik-Wlaźlak, . Rzepka wyd.REA
 
r.2009
III TB
321(07)/T, TU, SP/ MEN/2007.02.08
Geografia turystyczna cz.II  B. Steblik-Wlaźlak, . Rzepka wyd.REA
 
r.2009
Język angielski zawodowy
I TA
 
Matura Prime Time
Pre-int
ermediate + Career Paths Turism
Virginia Evans, Jenny Dooley, wyd. Express Publishing
335/2/2011
III TB
321(07)/T, TU, SP/ MEN/2007.02.08
Matura Prime Time
Pre-intermediate + Career Paths Turism
Virginia Evans, Jenny Dooley, wyd. Express Publishing
335/2/2011
Ekonomia i prawo w turystyce
 
 
Ekonomia i prawo w turystyce; Maria Wajgner, Renata Tylińska;   wyd. REA
21/2009
Marketing usług turystycznych
III TB
321(07)/T, TU, SP/ MEN/2007.02.08
Marketing usług turystycznych; Renata Tylińska, wyd. REA
2010
Pracownia turystyki
I TA
 
Podręcznik nie jest wymagany
 
Obsługa informatyczna w turystyce
 
321(07)/T, TU, SP/ MEN/2007.02.08
Podręcznik nie jest wymagany