Terminarz roku PDF Drukuj
-

HARMONOGRAM KONFERENCJI RADY PEDAGOGICZNEJ I SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RYBNIKU

ROK SZKOLNY  2017/2018

Lp.

Konferencje Rady Pedagogicznej

Termin

Spotkania z rodzicami

Termin

1

Organizacja roku szkolnego 2017/2018

30.08.2017

-------------------------

------------------

2

Zatwierdzenie planu pracy szkoły

Zmiany w statucie szkoły

Zmiany w prawie oświatowym


12.09.2017

Plan pracy szkoły

Programy, podręczniki w poszczególnych klasach, WSO, zmiany w Statucie szkoły

Wybór Rady Rodziców

Deklaracje: religia, etyka, wdż, udzielanie pierwszej pomocy, ubezpieczenie , komitet rodzicielski

12.09.2017

3

Konferencja szkoleniowa

Podsumowanie egzaminów zewnętrznych

Analiza przestrzegania WSO

09.11.2017

Analiza postępów i trudności uczniów w nauce i zachowaniu

Sprawy bieżące wynikające z planu pracy wychowawcy

09.11.2017

4

Analiza uczniów zagrożonych oceną niedostateczną w I semestrze


15.12.2016

Proponowane oceny za I semestr

14.12.2017

5

Klasyfikacja semestralna

21.12.2017

----------------------------------------------

--------------------

6

Konferencja plenarna podsumowująca pracę w pierwszym semestrze

04.01.2018

----------------------------------------------

---------------------

7

Konferencja szkoleniowa

Procedury egzaminów zewnętrznych

Powołanie zespołów nadzorujących egzaminy zewnętrzne

07.03.2018

Analiza postępów i trudności uczniów w nauce i zachowaniu

Sprawy bieżące wynikające z planu pracy wychowawcy.

Procedury egzaminu gimnazjalnego.


07.03 2018

8

Klasyfikacja końcowa klas maturalnych

Szkolenie zespołów nadzorujących egzamin maturalny.

24.04.2018

Proponowane oceny w klasach maturalnych. Pozostałe klasy - bieżące postępy i trudności w nauce

17.04.2018

klasy maturalne  zebranie

Pozostałe klasy - konsultacje

9

Szkolenie zewnętrzne. Zagrożenia oceną ndst.

Nagrody Prezydenta Miasta

Rybnicki Prymus

18.05.2018

Zagrożenia oceną ndst

18.05.2018

10

---------------------------------

-------------

Oceny proponowane na koniec roku Podsumowanie pracy wychowawcy klasy

11.06.2018

11

Klasyfikacja roczna

19.06.2018

---------------------------------------------

----------------

12

Konferencja plenarna

21.06.2018

---------------------------------------------

--------------