Terminarz roku PDF Drukuj
-

HARMONOGRAM KONFERENCJI RADY PEDAGOGICZNEJ I SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RYBNIKU

ROK SZKOLNY  2018/2019

Lp.

Konferencje Rady Pedagogicznej

Termin

Spotkania z rodzicami

Termin

1

Organizacja roku szkolnego 2018/2019

30.08.2018

-------------------------

------------------

2

Zatwierdzenie planu pracy szkoły

Zmiany w statucie szkoły

Zmiany w prawie oświatowym

 

11.09.2018

Plan pracy szkoły

Programy, podręczniki w poszczególnych klasach, WSO, zmiany w Statucie szkoły

Wybór Rady Rodziców

Deklaracje: religia, etyka, wdż, udzielanie pierwszej pomocy, ubezpieczenie , komitet rodzicielski

11.09.2018

3

--------------------------

--------------

Konsultacje dla rodziców

18.10.2018

4

Konferencja szkoleniowa

Podsumowanie egzaminów zewnętrznych

Analiza przestrzegania WSO

13.11.2018

Analiza postępów i trudności uczniów w nauce i zachowaniu

Sprawy bieżące wynikające z planu pracy wychowawcy

13.11.2018

5

Analiza uczniów zagrożonych oceną niedostateczną w I semestrze

 

12.12.2018

Proponowane oceny za I semestr

12.12.2018

6

Klasyfikacja semestralna

20.12.2018

----------------------------------------------

--------------------

7

Konferencja plenarna podsumowująca pracę w pierwszym semestrze

03.01.2019

----------------------------------------------

---------------------

8

Konferencja szkoleniowa

Procedury egzaminów zewnętrznych

Powołanie zespołów nadzorujących egzaminy zewnętrzne

07.03.2019

Konsultacje dla rodziców

07.03 2019

9

--------------------------

------------

Analiza postępów i trudności uczniów w nauce i zachowaniu

Sprawy bieżące wynikające z planu pracy wychowawcy.

Proponowane oceny w klasach maturalnych Procedury egzaminu gimnazjalnego.

 

09.04.2019

10

Klasyfikacja końcowa klas maturalnych

Szkolenie zespołów nadzorujących egzamin maturalny.

17.04.2019

-------------------------------

--------------

11

Szkolenie zewnętrzne. Zagrożenia oceną ndst.

Nagrody Prezydenta Miasta

Rybnicki Prymus

14.05.2019

Zagrożenia oceną ndst - konsultacje dla rodziców

14.05.2019

12

---------------------------------

-------------

Oceny proponowane na koniec roku Podsumowanie pracy wychowawcy klasy

07.06.2019

13

Klasyfikacja roczna

14.06.2019

---------------------------------------------

----------------

14

Konferencja plenarna

19.06.2019

---------------------------------------------

--------------