Wywiadówki PDF Drukuj

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RYBNIKU

ROK SZKOLNY  2019/2020

 

Lp.

Spotkania z rodzicami

Termin

1

Plan pracy szkoły

Programy, podręczniki w poszczególnych klasach, WSO, zmiany w Statucie szkoły

Wybór Rady Rodziców

Deklaracje: religia, etyka, wdż, udzielanie pierwszej pomocy, ubezpieczenie , komitet rodzicielski

10.09.2019

2

Konsultacje dla rodziców

10.10.2019

3

Analiza postępów i trudności uczniów w nauce i zachowaniu

Sprawy bieżące wynikające z planu pracy wychowawcy

07.11.2019

4

Proponowane oceny w klasach maturalnych za I semestr

05.12.2019

5

Konsultacje dla rodziców pozostałych klas

05.12. 2020

6

Proponowane oceny w pozostałych klasach za I semestr

09.01.2020

7

Analiza postępów i trudności uczniów w nauce i zachowaniu

Sprawy bieżące wynikające z planu pracy

Proponowane oceny w klasach maturalnych wychowawcy.

Procedury egzaminu gimnazjalnego.

 

08.04.2020

8

Zagrożenia oceną ndst - konsultacje dla rodziców

14.05.2020

9

Oceny proponowane na koniec roku

Podsumowanie pracy wychowawcy klasy

12.06.2020