Wywiadówki PDF Drukuj

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RYBNIKU

ROK SZKOLNY  2017/2018


Lp.

Spotkania z rodzicami

Termin

1

Plan pracy szkoły

Programy, podręczniki w poszczególnych klasach, WSO, zmiany w Statucie szkoły

Wybór Rady Rodziców

Deklaracje: religia, etyka, wdż, udzielanie pierwszej pomocy, ubezpieczenie , komitet rodzicielski

12.09.2017

2

Analiza postępów i trudności uczniów w nauce i zachowaniu

Sprawy bieżące wynikające z planu pracy wychowawcy

09.11.2017

3

Proponowane oceny za I semestr

14.12.2017

4

Analiza postępów i trudności uczniów w nauce i zachowaniu

Sprawy bieżące wynikające z planu pracy wychowawcy.

Procedury egzaminu gimnazjalnego.


07.03 2018

5

Proponowane oceny w klasach maturalnych. Pozostałe klasy - bieżące postępy i trudności w nauce

17.04.2018

klasy maturalne  zebranie

Pozostałe klasy - konsultacje

6

Zagrożenia oceną ndst

18.05.2018

7

Oceny proponowane na koniec roku Podsumowanie pracy wychowawcy klasy

11.06.2018