Wywiadówki PDF Drukuj

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RYBNIKU

ROK SZKOLNY  2018/2019

 

Lp.

Spotkania z rodzicami

Termin

1

Plan pracy szkoły

Programy, podręczniki w poszczególnych klasach, WSO, zmiany w Statucie szkoły

Wybór Rady Rodziców

Deklaracje: religia, etyka, wdż, udzielanie pierwszej pomocy, ubezpieczenie , komitet rodzicielski

11.09.2018

2

Konsultacje dla rodziców

18.10.2018

3

Analiza postępów i trudności uczniów w nauce i zachowaniu

Sprawy bieżące wynikające z planu pracy wychowawcy

13.11.2018

4

Proponowane oceny za I semestr

12.12.2018

5

Konsultacje dla rodziców

07.03 2019

6

Analiza postępów i trudności uczniów w nauce i zachowaniu

Sprawy bieżące wynikające z planu pracy

Proponowane oceny w klasach maturalnych wychowawcy.

Procedury egzaminu gimnazjalnego.

 

09.04.2019

7

Zagrożenia oceną ndst - konsultacje dla rodziców

14.05.2019

8

Oceny proponowane na koniec roku

Podsumowanie pracy wychowawcy klasy

07.06.2019