Zastępstwa PDF Drukuj


Zastępstwa na poniedziałek 11 marca 2019

nr lekcji

p. Pawlak-Tracz

5

3 Ga - zajęcia odwołane

6

3 Ga - zajęcia odwołane

7

3 Gc - zajęcia odwołane

8 - 9

3 Ta - zajęcia odwołane

 

 

Chłopcy  z klasy 3 Ga - wychowanie fizyczne na lekcji 1 i 2 razem z grupą dziewczyn.

Klasa 4 Ta o godz. 9.00 ( na języku niemieckim) prelekcja szkoły policealnej w sali 107.

Dyżur zastępczy:

11.15-12.30 - parter - p. Pudło