Szkoła Podstawowa nr 33 w Rybniku PDF Drukuj
  

Szczegółowe kryteria rekrutacji uczniów do klas pierwszych

Szkoły Podstawowej nr 33 w Rybniku

Zespół Szkół nr 5 im. Józefa Rymera  w Rybniku

na rok szkolny 2017/2018


25 kwietnia 2017 r., zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Rybnika nr 228/2017, rozpocznie się rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik na rok szkolny 2017/2018.

 

Poniżej link do strony rekrutacyjnej dla rodziców:

https://rybnik.elemento.pl

 

 

LP

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

25.04.2017 godz.8.00

12.05.2017 godz.15.00

1a.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy sportowej (w której obowiązują próby sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe) szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

25.04.2017 godz.8.00

8.05.2017 godz.15.00

2.

Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe

10.05.2017 godz.8.00

10.05.2017
godz.15.00