III Konkurs Wiedzy o Republice Czeskiej PDF Drukuj
  
III Konkurs Wiedzy o Republice Czeskiej

Pod Patronatem Ambasadora Republiki Czeskiej  w Polsce

Jana Sechtera

Organizator konkursu: Samorząd Uczniowski  Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku

Wsparcie merytoryczne: Pan Mariusz Szczygieł, autor książki ?Gottland?

Celem Konkursu jest:

- rozbudzenie wśród młodzieży szkolnej zainteresowania Republiką Czeską,

- pobudzenie do twórczego myślenia i rozwijanie uzdolnień,

- poszerzenie i integracja wiedzy z różnych dziedzin (geografia, historia, literatura i inne).
Regulamin konkursu

Postanowienia wstępne

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych i rozgrywany jest w kategorii indywidualnej.

 2. Konkurs składa się z następujących etapów:

 • I etap (szkolny)

 • II etap (finał)

 1. Szkoły zgłaszają chęć udziału w konkursie do 21.03.2011r. bezpośrednio u organizatora telefonicznie 695483001 lub e-mailem:   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Etap I

 1. Celem I etapu jest wyłonienie reprezentacji szkoły składającej się maksymalnie z 5 osób.

 2. Reprezentacja szkoły wyłaniana jest spośród uczniów posiadających ogólną wiedzę o Republice Czeskiej. W tym celu można wykorzystać dołączony do przesłanego mailem regulaminu  test konkursowy.

 3. Reprezentację szkoły należy zgłosić drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do 04 kwietnia 2011r.

Etap II (finał

 1. Finał konkursu polega na wypełnieniu testu.

 2. Obowiązywać będzie następująca tematyka dotycząca Republiki Czeskiej:

 • środowisko przyrodnicze;

 • gospodarka;

 • znaczące wydarzenia historyczne i społeczne;

 • kultura ( literatura, film, muzyka itp.);

 • sukcesy sportowe;

 1. Test składa się z 30 pytań. Maksymalny czas na wypełnienie testu wynosi 45 minut.

 2. Uczestnicy wypełniają test samodzielnie.

 3. Jury konkursu podaje wyniki testów bezpośrednio po sporządzeniu protokołu w dniu finału.

 4. Laureatami konkursu zostają uczniowie, którzy zdobyli największą liczbę punktów.

 5. Finał konkursu odbędzie się 14. 04.2011 r.

 6. Laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe, zaś wszyscy uczestnicy finału zaświadczenie o udziale w finale. Nauczyciele - opiekunowie otrzymają stosowne podziękowania

Postanowienia końcowe

 1. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

 2. Organizator wręczy nagrody w miejscu przeprowadzenia finału.

 3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia o akceptacji niniejszego regulaminu.

 4. Biorąc udział w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez organizatora oraz media zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności na publikacje ich imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania, wizerunku oraz nazwy szkoły, którą reprezentują w związku z ogłoszeniem wyników konkursu.