Podnoszenie kwalifikacji przez naszych uczniów PDF Drukuj
  
Uczniowie Klasy 3La (Bezpieczeństwo publiczne i Straż Pożarna ) - Karol Krasuski  i Sebastian Paulus ukończyli z wynikiem pozytywnym Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych organizowane przez Komendę Miejską PSP w Rybniku.
Oprócz tego uczeń Karol Krasuski  ukończył kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskał tytuł ratownika- serdecznie gratulujemy!!!