Informacje
Szukanie pomocy jest oznaką siły a nie słabości PDF Drukuj
  
 

Drogi Uczniu !

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić lub po prostu potrzebujesz bratniej duszy.

Drodzy Rodzice !

Mogą Państwo oczekiwać pomocy od pedagoga szkolnego, gdy:

 • dziecko ma trudności w nauce, bądź niepowodzenia szkolne;
 • nawarstwiające się problemy z zachowaniem dziecka spędzają Wam ?sen z powiek?;
 • zauważyliście, że dziecko zaczęło się dziwnie zachowywać bez większej przyczyny;
 • chcielibyście uzyskać informacje na temat środków odurzających.

Służę pomocą w rozwiązaniu każdej sytuacji problemowej, dotyczącej wychowywania Waszych dzieci.Kilka istotnych informacji

Szanowny Rodzicu !

Poniżej kilka istotnych informacji na temat pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielanej w szkole w świetle nowych regulacji prawnych.

KTO INICJUJE POMOC?

 • Rodzice ucznia, bądź sam uczeń
 • Poradnia psychologiczno ? pedagogiczna /opinie, orzeczenia/
 • Wychowawca klasy
 • Nauczyciel
 • Specjalista /pedagog, logopeda, psycholog/


DLA KOGO?

Udzielana pomoc polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb ucznia wynikających:

 • z niepełnosprawności,
 • z niedostosowania społecznego,
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 • ze szczególnych uzdolnień,
 • z ograniczeń w zdobywaniu wiedzy,
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się,
 • z zaburzeń komunikacji językowej,
 • z choroby przewlekłej,
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 • z niepowodzeń edukacyjnych.
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi,
 • z trudności adaptacyjnych związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym zawiązanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.


FORMY POMOCY

Dodatkowe zajęcia mają następujące formy:

 1. Zajęć rozwijających uzdolnienia ,
 2. Zajęć dydaktyczno-wyrównawczych:
 3. Zajęć specjalistycznych:
 • rewalidacyjnych,

Rewalidacja ? wszechstronne psychofizyczne usprawnianie tych funkcji, które są zaburzone.

 • terapeutycznych (terapia pedagogiczna),

Terapia pedagogiczna ? to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się przez odpowiednie działania specjalistyczne o charakterze psychologiczno-pedagogicznym, profilaktycznym
i medycznym. Cele- stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach ucznia, eliminowanie niepowodzeń szkolonych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji. Ponadto budowanie poczucia wartości dziecka oraz motywowanie do nauki, osiągania celów.

 • porad i konsultacji dla uczniów,
 • porad, konsultacji, warsztatów, szkoleń dla nauczycieli i rodziców.

Ostatecznie na uczestnictwo ucznia w dodatkowych zajęciach wyrażają zgodę rodzice lub dorosły uczeń

Każde dziecko w szkole ma prawo być objęte działaniami pedagogicznymi i psychologicznymi mającymi na celu rozpoznanie jego możliwości psychofizycznych / w tym szczególnych uzdolnień/, indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz zaspokajanie tych potrzeb.

Jeśli Państwo mają jakieś pytania dotyczące powyższych informacji, prosimy zgłosić się do pedagoga  szkolnego lub wychowawcy.


 
ZWIERZĘTA SĄ WŚRÓD NAS PDF Drukuj

WYNIKI KONKURSÓW "ZWIERZĘTA SĄ WŚRÓD NAS"


KATEGORIA: PRACA PLASTYCZNA

JURY UCZNIOWSKIE

JURY NAUCZYCIELSKIE

I miejsce    KLAUDIA SZMUC

I miejsce    SARA JAROSZ

II miejsce   MARTA FRĄCKOWIAK

II miejsce   MARTA FRĄCKOWIAK

III miejsce  SARA JAROSZ

                 MONIKA GOŁAWSKA

III miejsce  KLAUDIA SZMUC

KATEGORIA: ZDJĘCIE

JURY UCZNIOWSKIE

JURY NAUCZYCIELSKIE

I miejsce     SARA KONSEK

I miejsce    SANDRA BRACHMAŃSKA

II miejsce    SANDRA BRACHMAŃSKA

II miejsce    NATALIA BABICKA

                 TOBIASZ DUDEK

III miejsce   ANGELIKA LEONARSKA

III miejsce   JULIA ZIELONKA

 
DZIEŃ TOLERANCJI PDF Drukuj

16 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Z tej okazji uczniowie 2 GB przygotowali spektakl "Dla wszystkich starczy miejsca".

Młodzi aktorzy wcielili się w role osób nietolerowanych, nietolerujących, jak i tych, którzy odważnie mówili "NIE" wszystkim poniżającym innych. I tak na scenie pojawili się ks. Jan Twardowski, uczący nas dostrzegania piękna, czystości i prostoty w życiu osób niepełnosprawnych, i Matka Teresa z Kalkuty "drepcząca tam, gdzie nikt nie odważył się dreptać" -  to ona połączyła wszystkich obecnych podczas przedstawienia symboliczną nicią życzliwości.

Miejmy nadzieję, że między innymi dzięki takim spotkaniom, staniemy się bardziej wrażliwi i otwarci na innych, odrzucimy dzielące nas uprzedzenia i co najważniejsze życzliwiej spojrzymy na kolegę z klasy, szkoły czy najbliższego otoczenia.Więcej…
 
Pomagały "Dziewczynce z zapałkami" PDF Drukuj
W sobotę 29.09.2012 uczennice naszego Gimnazjum: Wioletta Zimoń, Dominika Olfans, Paulina Szlachta (wszystkie z klasy III Ga) i Anna Magiera (klasa II Ga) wzięły udział w kolejnej edycji akcji charytatywnej organizowanej przez Fundację "Dziewczynka z zapałkami". W sklepie "Alma" znajdującym się w Galerii Focus Mall przy ul. B. Chrobrego w Rybniku, w godzinach od 13 do 16 pomagały w pakowaniu zakupów klientom sklepu. Z zebranych w czasie trwania akcji funduszy sfinansowane zostaną m.in. zakup podręczników szkolnych, obiady, czy wyjazdy wakacyjne dla dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin.
Serdecznie dziękuję dziewczętom za poświęcony swój wolny czas i chęć włączenia się w działania na rzecz innych oraz godną naśladowania postawę.
pedagog szkolny
Witold Labus 
AKCJA CHARYTATYWNA PDF Drukuj
Po raz drugi w tym roku Nasza Szkoła wzięła udział w Akcji "Paczka Świąteczna Dzieci Śląska- Dzieciom Lwowa" i po raz kolejny został nam nadany tytuł HONOROWEGO WOLONTARIUSZA KAPITUŁY. Dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli udało się zebrać 11 paczek produktów żywnościowych i artykułów szkolnych.
Wszystkim SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 4

Godziny pracy

Poniedziałek

10.00-15.00
Beata Olszewska


Wtorek

10.00-16.00
Beata Olszewska


Środa

12.00-15.00
Beata Olszewska


Czwartek

12.00-15.00
Beata Olszewska


Piątek:

9.00-14.00
Beata Olszewska