historia Drukuj
  
   01. 10. 1945 r. Powstała

Dokształcająca Szkoła Zawodowa w Niedobczycach

01. 04. 1959 r. Decyzją Ministerstwa Górnictwa i Energetyki szkoła została przekazana kopalni KWK "Rymer" i zmieniła nazwę na:

Zasadnicza Szkoła Górnicza KWK "Rymer"

01. 09. 1990 r. Obok Zasadniczej Szkoły Górniczej KWK "Rymer" utworzono

Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 2

31. 08. 1993 r. Likwidacja Zasadniczej Szkoły Górniczej KWK "Rymer"

01. 09. 1995 r. Utworzono

Zespół Szkół Zawodowych w Rybniku-Niedobczycach,

w którego skład weszły:

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2, 
 • Liceum Zawodowe,
 • Technikum Elektryczne.
                              10. 06. 1998 r. Nadanie Szkole imienia Józefa Rymera pierwszego wojewody śląskiego. Szkoła zmieniła nazwę na:

                                                                                Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Józefa Rymera w Rybniku

                                                                                                  01. 09. 1999 r.zmiana nazwy na:

                                                                         Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Józefa Rymera w Rybniku

w skład zespołu weszły:

 • VII Liceum Ogólnokształcące,
 • Liceum Zawodowe,
 • Technikum Odzieżowe i Elektryczne,
 • Gimnazjum nr 9
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2

01. 09 2002 r. Likwidacja Technikum Elektrycznego, Liceum Zawodowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2

01. 09. 2005 r.  włączenie w skład zespołu:

 • V Liceum Profilowane,
 • Technikum nr 5,
 • Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5

Od 01. 09. 2007 Likwidacja Gimnazjum nr 9

w skład zespołu wchodzą:

 • VII Liceum Ogólnokształcące,
 • V Liceum Profilowane,
 • Technikum nr 5,
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5

Od 01. 09. 2008 zmiana nazwy na

Zespół Szkół nr 5 im. J. Rymera

obecnie w skład zespołu wchodzą:

 • VII Liceum Ogólnokształcące,
 • V Liceum Profilowane,
 • Technikum nr 5,
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr5,
 • Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 6

Od 01. 09. 2012 włączenie do Zespołu Szkół nr 5

Gimnazjum nr 11

obecnie w skład zespołu wchodzą:

 • VII Liceum Ogólnokształcące,
 • V Liceum Profilowane,
 • Technikum nr 5,
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr5,
 • Gimnazjum nr 11Akt Założycielski Szkoły Publicznej
Uchwała w sprawie zmiany nazwy ZSZ nr 2 w Rybniku-Niedobczycach


Uchwała w sprawie zmiany nazwy na Zespół Szkół nr 5 w Rybniku